Groningen Airport Eelde wil geld van het rijk: Luchthaven kan alleen overeind blijven met jaarlijkse

Commentaar VOLE: Oost-Indisch doof

De ‘visie’ van directie en Commissarissen van GAE is dat het Rijk 6 tot 8 miljoen euro aan GAE gaat bijdragen. “Zolang dit onduidelijk is, roepen directie en commissarissen de gemeenteraden en Provinciale Staten op het eerder afgesproken investeringsbedrag van 25 miljoen tot 2026 niet in te trekken”.
Zijn directie en Commissarissen Oost-Indisch doof? In de luchtvaartnota staat over Eelde luid en duidelijk: “Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages”.
Er is dus helemaal geen onduidelijkheid. De oproep aan de gemeenteraden en Provinciale Staten is onzinnig. En daar houdt de ‘visie en strategie’ van directie en Commissarissen zo’n beetje op.

 

Groningen Airport Eelde wil geld van het rijk: Luchthaven kan alleen overeind blijven met jaarlijkse injectie van
6 tot 8 miljoen euro

Groningen Airport Eelde (GAE) wil geld uit ‘Den Haag’. De regionale luchthaven kan niet zonder een jaarlijkse injectie van 6 tot 8 miljoen euro van het rijk.

Dat is de boodschap van de Raad van Commissarissen en directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde aan de aandeelhouders. Op eigen kracht is het voor de regio financieel en politiek ondoenlijk om de regionale luchthaven nog lang in de benen te houden.

Volgens hen is beheer en vooral de veiligheid van regionale luchthavens van nationale betekenis. Daarbij doemt de vergelijking op met het spoornetwerk van ProRail dat door de Staat wordt gefinancierd.

Sluiting
In het stuk ‘Visie, strategie en toekomst van Groningen Airport Eelde’ roepen directie en RvC de aandeelhouders (de provincies Groningen, Drenthe, de gemeenten Tynaarlo en Assen, FB Oranjewoud) op de handdoek niet in de ring te gooien.

Sluiting van ‘Eelde’ zou gepaard gaan met hoge kosten (38 miljoen euro) en mede door een verlies van werkgelegenheid een strop opleveren van 132 miljoen euro.

Om GAE in de benen te houden, wordt niet langer uitgegaan van veel meer vluchten en passagiers. Gemikt wordt op een bescheiden reizigersgroei en een prominentere positie als nationale opleidingsluchthaven. Ook wordt gekeken naar het ministerie van Defensie, dat ‘Eelde’ zou kunnen gebruiken als een uitwijkhaven voor militaire toestellen.

Onzekerder dan ooit
Alleen met behoud van de regionale luchthaven houdt GAE de huidige bedrijven en de voorzieningen die nu als vanzelfsprekend worden beschouwd vast. Gewezen wordt op de traumahelikopter en de medische- en donorvluchten voor het UMCG.

Vooral door de coronacrisis is de toekomst van de luchtvaart onzekerder dan ooit.
‘Eelde’ zou zich met een rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen per jaar, eigen bedrijfsinkomsten en geld van de aandeelhouders kunnen bedruipen.

Zolang onduidelijk is of het rijk het geld op tafel legt, roepen directie en commissarissen tijdens een speciale bijeenkomst gemeenteraden en Provinciale Staten vanavond op het eerder afgesproken investeringsbedrag van 25 miljoen tot 2026 niet in te trekken. Maar ook dit jaar het exploitatieverlies van twee miljoen euro te accepteren.

Stevige dip na vertrek Nordica
De regionale luchthaven belandde na het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica in 2018 in een stevige dip. De hubstrategie waarbij passagiers vanuit ‘Eelde’ naar grote luchthavens worden vervoerd om een (verre) reis voort te zetten, is mislukt.

Directeur Schmeink die tijdelijk is aangesteld, werd gevraagd de bakens te verzetten. Toen brak de coronacrisis uit. De commissarissen hopen dat de de aandeelhouders en hun politieke achterbannen GAE nog een kans geven.