Hoe veilig is de KLM/KLS?

Hoe veilig is de KLM/KLS?

  • Top KLS vervangen
  • Ontbreken veiligheidscultuur structureel
  • 14 doden sinds 1988


Er wordt een onderzoek ingesteld naar de veiligheidscultuur bij de KLM Flight Academy (KLS). Hierover hebben het Dagblad van het Noorden en de NOS op 3 juni bericht ( ). Dit is het zoveelste onderzoek naar aanleiding van ernstige ongelukken waarbij verscheidene doden zijn te betreuren. Het ongeluk met drie doden in de Verenigde Staten (Klik hier om het nieuwsitem van RTVNoord te bekijken) is nu de aanleiding voor het onderzoek.
Het gebrek aan veiligheidsbesef bij de KLS kan inmiddels structureel genoemd worden. In 2000 zijn er drie doden gevallen door stuntvliegende instructeurs in Smilde. De Raad voor de Transportveiligheid stelde toen na onderzoek: “Bij de KLM Luchtvaartschool, waaraan de stuntende instructeurs verbonden waren, ontbrak een ‘veiligheidscultuur’”.  
De KLM als enige eigenaar en de Rijksluchtvaartdienst als toezichthouder waren daar medeverantwoordelijk voor, stelt de Raad (Klik hier om het artikel in Trouw te bekijken).
De botsing boven Smilde was niet het eerste ongeluk van de school. Tussen 1988 en 2000 hebben zich  drie ongelukken voorgedaan met in totaal acht doden en twee zwaargewonden. Toch is niet gebleken dat de KLM en de Rijksluchtvaartdienst afdoende maatregelen hebben genomen, want weer zijn er dodelijke ongelukken gebeurd.
En nu komt er dus weer een onderzoek naar de veiligheidscultuur. Het verbaast VOLE geenszins.
Al 15 jaar dringt VOLE er op aan dat de KLS de wettelijke regels preciezer naleeft. Zo zijn er circuits vastgesteld voor de oefenvluchten. Omwonenden zien echter regelmatig dat KLM-lestoestellen ‘in het wilde weg vliegen’.
De KLS houdt nog steeds sterk verouderde en zeer lawaaiige toestellen in bedrijf. Reeds in 1999 vond de toenmalige directeur deze toestellen al verouderd. VOLE heeft enige gesprekken gevoerd met KLS-directeur Assink. Deze zijn vruchteloos gebleken. Onze pogingen de KLS tot een meer maatschappelijk verantwoord gedrag te bewegen zijn niet beperkt gebleven tot gesprekken met de directie van de KLS. VOLE heeft ook brieven gestuurd aan de KLMdirectie in Amsterdam en aan de Air France/KLM-top in Parijs.
In 2008 bijvoorbeeld, heeft VOLE een brief aan de KLM directie geschreven nadat KLS directeur Assink ons had verwezen naar de KLM inzake de vervanging van de verouderde lestoestellen. VOLE ontving –namens de heer Hartman- als antwoord:  “U heeft de KLM verzocht te interveniëren. De KLS echter, is een zelfstandig bedrijf met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen directie. De KLM is weliswaar als enig aandeelhouder in bestuurlijk opzicht bij de KLS betrokken, de dagelijkse bedrijfsvoering van de school de vliegoperatie vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de KLS.” Zie de KLM brief 24 januari 2008 (klik hier om de KLM brief te bekijken).
Uit het KLM antwoord spreekt niet alleen arrogantie: omwonenden die ernstige oeverlast ervaren kun je wel met een kluitje in het riet sturen, maar de KLM geeft aan niet verantwoordelijk te zijn de veiligheidscultuur op de vliegschool. De Raad van voor de Transportveiligheid dacht daar toch echt anders over. Het is een ernstig tekort in het verantwoordelijkheidsbesef van de KLM directie.
Er moesten eerst weer dodelijke ongelukken gebeuren voordat er weer een onderzoek komt naar de veiligheidscultuur. Ondertussen kan de burger zich afvragen of de mentaliteit waarmee de KLM zijn piloten heeft opgeleid wel bijdraagt aan optimale veiligheid.
Dat de top van de KLS is vervangen zegt genoeg.
Het dwaze is ondertussen dat de KLS in feite wordt gesubsidieerd met belastinggeld dankzij kortingen op de tarieven. Omwonenden betalen dus mee aan de ernstige overlast en onveiligheid.