Juichen om niets

Juichen om niets

 

Juichend is het persbericht. ‘Voor Groningen Airport Eelde was 2017 een goed jaar. Een passagiersgroei van 26%. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde in 2017 een positief financieel resultaat geboekt.’ Het kan niet op daar in het noorden. Maar verderop in het persbericht staan wat zinnetjes die de lezer wantrouwig maken. Wat blijkt: het positieve resultaat komt voort uit het feit dat de kosten voor brandweer en beveiliging in het vervolg door de aandeelhouders worden gedragen.

Groningen
Airport Eelde – Cijfers in  € miljoen
Gerapporteerde
"winst"                       
0,3

Subsidie overheden                             – 2,5
Bijdrage route ontwikkelingsfonds   -1,6

Gecorrigeerd
resultaat                        -3,8 verlies

De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. De jaarrekening geeft aan dat er een subsidie van €2,5 mln is ontvangen. Die subsidie is onder verschillende posten in de boekhouding ondergebracht. Maar de subsidie blijkt wel de reden dat de de kosten van de luchthaven in 2017 zijn teruggelopen van €7 mln naar €4,7 mln. Zonder subsidies en bijdragen lag het operationele kostenniveau op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016.
 
De luchthaven vindt dat de kosten van brandweer en veiligheid typische overheidstaken zijn, zodat ze uit de boeken van het vliegveld kunnen. Daarnaast is er ook nog een soort subsidie, waarvoor de term bijdrage is gebruikt, die vooral de promotiekosten van de luchthaven met €1,6 mln heeft gedrukt. Deze bijdrage komt uit een routefonds. Trek die ruim €4,1 mln subsidies en bijdragen nu eens van van de winst van €0,3 mln af. Dan resteert een verlies van €3,8 mln en dat is het hoogste in vele jaren. Dat is toch weinig reden tot juichen. Datzelfde geldt op het eerste gezicht voor de contanten in de kas, de liquide middelen. Die zijn teruggelopen van €5,4 mln naar €4 mln. Dat lijkt weinig positief, maar dat blijkt te komen doordat de toegezegde bijdrage vanuit het routefonds op de balansdatum nog niet was ontvangen. Die bijdrage staat wel al in de boeken onder de post vorderingen, maar komt pas in 2018 in de kas. Dus de directie maakt zich over de afkalving van de liquide middelen niet druk. Sterker nog, de directie schrijft in het jaarverslag dat de liquide middelen verdere toekomstige investeringen mogelijk maken … dankzij de bijdragen en subsidies. De vraag is hoe levensvatbaar de regionale luchthaven is zonder bijdragen en subsidies. Luchthaven Eindhoven, met de provincie Brabant en gemeente Eindhoven voor ieder 24,5% als aandeelhouder, laat zien dat het ook anders kan. Die luchthaven draait zelf voor de beveiliging op en maakt desondanks €12 mln winst in 2017. Het aantal passagiers is in vijf jaar tijd met 90% gestegen. Dat is pas echt reden tot juichen.