KLM aangeklaagd voor misdragingen bij KLS luchtvaartschool

KLM aangeklaagd voor misdragingen bij KLS luchtvaartschool

Ongeluk in Arizona past in ‘traditie’ van een gebrek aan veiligheid bij KLM/KLS

De KLM is in de VS aangeklaagd wegens nalatigheid. In 2012 zijn drie personen gedood bij een ongeluk in Arizona (VS). In 2000 heeft een KLS ongeval bij Smilde ook al aan drie mensen het leven gekost. In 1988 zijn twee doden gevallen, in 1990 weer drie [1]. In alle gevallen zijn voorschriften overtreden.  


Al in 2003 heeft de Raad voor de Transportveiligheid vastgesteld dat het bij KLM/KLS ontbreekt aan een veiligheidscultuur. De aanbevelingen om hier iets aan te doen heeft de KLM echter in de wind geslagen, want het ongeluk van vorig jaar heeft dezelfde oorzaken.

In de nu lopende aanklacht staat dat “veiligheid is opgeofferd aan financieel gewin”. Verder dat KLS vlieginstructeur "Van den Heuvel algemeen bekend stond als iemand die het niet nauw nam met de vliegveiligheid en er onveilige praktijken op nahield". Bovendien zou Van den Heuvel intimiderende tactieken hebben gebruikt
Het verongelukte toestel had "een geschiedenis van technische gebreken”. “Het toestel was te zwaar beladen met brandstof en door de drie inzittenden, en de aandrijving was onvoldoende krachtig voor vluchten boven de hoger gelegen streken”.
Voor de volledige tekst zie ‘Courthouse News Service’. De vertaling staat hieronder.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bevat zeer ernstige conclusies over de gang van zaken bij de KLS: “De geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door een onderbezette en soms niet capabele vliegdienstleiding. De KLS-directie had hierop adequaat moeten reageren, maar door een verstoorde verticale communicatie had zij weinig of geen voeling met het vliegbedrijf. Dit resulteerde in een weinig doortastende aanpak van de problemen. De directie was zich kennelijk niet bewust van het feit dat de geschetste problemen op het gebied van organisatie en leiding een rijke voedingsbodem zijn voor onveilig gedrag.” (blz. 51)

De KLM is de volledige eigenaar van de KLS en is volledig verantwoordelijk voor wat erbij KLS gebeurt. Het rapport over de rol van de KLM: ” De KLM heeft geen pogingen ondernomen grip op de veiligheidscultuur binnen de KLS te krijgen. Gezien de onderstaande gebeurtenissen, kort voor en kort na de privatisering, was aandacht voor de KLS-veiligheidscultuur van KLM-zijde wenselijk geweest:”. (blz. 46)
De conclusies van de Onderzoeksraad zijn voor de KLM geen aanleiding geweest om de cultuur bij de KLS aan te pakken. Daardoor kon er opnieuw een ongeluk gebeuren, waarbij weer drie doden vielen. Uit de aanklacht in de VS blijkt namelijk dat het patroon min of meer hetzelfde was: procedures die met voeten zijn getreden, een instructeur die bekend stond om onveilig gedrag en intimiderend optreedt, toestellen die niet deugen.
VOLE vraagt zich af of de overheid niet veel harder moet optreden tegen het onveilige gedrag bij de KLS en het negeren door de KLM van aanbevelingen om de veiligheidscultuur op orde te brengen.
VOLE heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gevraagd de veiligheidscultuur bij de KLM/KLS opnieuw te bezien in het licht van haar rapport uit 2003 en het ongeluk in de VS.


[1] Voor een Overzicht van RLS/KLS-voorvallen in de periode 1988 – 2000 zie bijlage E op blz. 64 van het onderzoeksrapport over het ongeluk in Smilde.

 
 

Courthouse News Service.jpg 

Woensdag, 19 September 2013 Laatste Update: 5:54 VM

    
KLM Vliegschool beschuldigd van dodelijke ongeluk
Door JAMIE ROSS
                
  PHOENIX (CN) – Een vliegschool van de in Amsterdam gevestigde KLM,  moet zich verantwoorden wegens een beschuldiging van nalatigheid. Deze is aanhangig gemaakt door een rouwende vader, wiens zoon is neergestort in een kloof in Arizona.
Taylor Bennell was een van de drie slachtoffers doordat een Piper PA-28 op 13 september 2012 is neergestort in het bosachtige gebied bij een ravijn in de buurt van Strawberry, Ariz,  volgens een aanklacht die is ingediend in Maricopa County.
Als leerling van de KLM Flight Academy (KLS) zou Lucas Westenberg het toestel hebben bestuurd. Het derde slachtoffer was het Hoofd Opleidingen van de KLS, Rob van den Heuvel. Bennell werkte voor de “CAE Oxford Aviation Academy Phoenix”, die volgens de aanklacht een opleidingsovereenkomst had met de KLM.
De CAE heeft laten weten geen mededeling te kunnen doen over een zaak die onder de rechter is.

Bennells vader, Robert, heeft er in de aanklacht de nadruk op gelegd dat zijn 25-jarige zoon een gekwalificeerd vlieginstructeur was, met een licentie van de  “Federal Aviation Administration”, maar dat hij geen licentie had van de JAA, de Europese evenknie van de FAA. Zonder JAA-licentie zou Bennell "geen toestemming hebben om vliegles te geven aan cursisten van de KLM –opleiding. Zo luiden de opleidingsovereenkomst tussen CAE en de KLM, alsmede de voorschriften van de JAA. “
Volgens de aanklacht was  Bennell op de dag van het ‘verschrikkelijke ongeluk’ bij de CAE aan het werk in een administratieve functie."
"Ofschoon zij wisten dat Bennell niet over de juiste papieren beschikte, hebben werknemers of agenten van de CAE en/of de KLM hem – in strijd met de trainingsovereenkomst – opgedragen zijn administratieve werk te beëindigen en vliegles te geven," zo gaat de aanklacht verder.
Bennell zou zijn opgedragen Westenberg vliegles te geven. Zijn vader zegt dat Bennell "de vlucht heeft aangenomen in het kader van zijn opleiding voor de certificering van de JAA als  luchtlijn-piloot, en dat hij geloofde dat Rob van den Heuvel zijn opleiding zou beëindigen of moeilijk zou maken indien hij de vlucht zou weigeren."
In de aanklacht staat Bennell omschreven als "student-instructeur."
In de aanklacht staat voorts dat "Van den Heuvel algemeen bekend stond als iemand die het niet nauw nam met de vliegveiligheid, en die onveilig zou hebben gemaakt". Bovendien zou Van den Heuvel intimiderend tactieken hebben gebruikt en zich intimiderend hebben gedragen t.a.v. de vlieginstructeurs van de CAE. Bovendien  had hij grote invloed op de bepaling welke cursisten vooruit kwamen in het trainingsprogramma van de  CAE/KLM, en die uiteindelijk door JAA gecertificeerde piloten zouden worden".

Voordat de vlucht van start ging op het Falcon Field in Mesa, Ariz., zou Van den Heuvel de bestemming gewijzigd hebben van Winslow in Payson, Ariz.
Payson ligt hoger dan Winslow, en "de streek bevat ravijnen en gebieden die gevaarlijk kunnen zijn voor vliegtuigen, afhankelijk van de vliegeigenschappen van het toestel in kwestie” staat in de aanklacht.
Bennells vader zegt dat zijn zoon en Westenberg niet vooraf waren gewaarschuwd over de veranderde bestemming, en dat het toestel dat zij moesten gebruiken "een geschiedenis had van technische gebreken, en dat het recentelijk was gerepareerd."
Het toestel was “te zwaar beladen met brandstof en door de drie inzittenden en de aandrijving was onvoldoende krachtig voor vluchten boven de hoger gelegen streken waarnaar beklaagde Rob van den Heuvel de student pilot Westenberg had opgedragen te vliegen," luidt de aanklacht.
Volgens Bennells vader is het tot de crash gekomen doordat "de beklaagden niet juist hebben gehandeld, gegeven de technische beperking van het toestel, zij geen verantwoord vliegplan hebben voorbereid, het toestel niet juist hebben bestuurd, en niet hebben gezorgd voor een veilige vliegcultuur met protocollen, alsmede als gevolg van een opleidingscontract dat de CAE financiële boetes oplegde indien een bepaald aantal vluchten niet zou worden gehaald – waardoor veiligheid werd opgeofferd aan financieel gewin – en de nonchalante en verwaarlozende houding t.a.v. de veiligheid, waaraan beklaagde Rob van den Heuvel zich heeft schuldig gemaakt".
Bennell is overleden aan zijn verwonding en aan “verschrikkelijke brandwonden " nadat het toestel was neergestort, staat in de aanklacht. Volgens de aanklacht bevatte de opleidingsovereenkomst tussen de CAE  en de KLM "financiële beloningen en straffen in verband met het aantal oefenvluchten voor cursisten van de KLM. Dit “droeg bij tot een cultuur waarin de veiligheidsvoorschriften werden opgeofferd voor economisch gewin".
Robert Bennell eist een schadevergoeding van $5 miljoen wegens deze verwijtbare dood. Michael Pearson en Kyle Sherman van advocatenkantoor ‘Curry, Pearson & Wooten’ vertegenwoordigen hem. In aanvulling op deze aanklacht tegen de dochtermaatschappij van  KLM Royal Dutch,  de Canadese CAE en de CAE-school in Arizona, heeft Bennells vader de bezittingen van beklaagden Van den Heuvel en Westenberg in het geding gebracht. Twee echtparen – Jerod en Kameron Bybee, en Gerrit en Jane Doe Assink – zijn eveneens aangeklaagd. In de aanklacht staat  Jerod Bybee genoemd als hoofd vlieginstructeur van de CAE, en Gerrit Assink als directeur van de KLS.  

Vertaling VOLE 6 okt. 2013