Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken

Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken

 

Groningen Airport Eelde moet de milieueffecten van alle gewenste toekomstige activiteiten op de luchthaven afzonderlijk toetsen. Ook moet goed worden gekeken naar wat omwonenden op dit moment al meekrijgen van activiteiten op de luchthaven.

Dat advisieert de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.


Groei en nieuwe ontwikkelingen

De regionale luchthaven wil meer ruimte voor groei en nieuwe ontwikkelingen en moet daarvoor bij het Rijk een nieuw luchthavenbesluit aanvragen. Zo wil Eelde onder meer de openingstijden verruimen, met modernere lesvliegtuigen vliegen en met drones vliegen.

Tot 5 oktober konden omwonenden en andere betrokkenen op de plannen van Eelde reageren. Mede op basis van die reacties heeft de commissie mer advies uitgebracht aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

De luchthavendirectie liet eerder weten dat ze in de aanvraag niet om meer geluidbelasting hoeft te vragen, omdat er nog voldoende ruimte is binnen de huidige regels. De commissie MER adviseert echter om alle afzonderlijke activiteiten te toetsen en niet alles op één grote hoop te gooien.

Dat betekent dat de door de directie en de aandeelhouders gewenste groeiontwikkeling op Eelde niet alleen moet worden vergeleken met wat op grond van de huidige vergunning al mogelijk is, maar ook met de huidige feitelijke situatie.


Hoe zit dat precies?

,,Even in een hypothetisch voorbeeld uitgelegd’’, zegt Sjoerd Harkema van de commissie mer. ,,Het kan best zo zijn dat je nu maar tien procent van de totale geboden geluidsruimte gebruikt en dat je in een nieuwe aanvraag tot honderd procent komt. Maar dat betekent wel dat omwonenden tien keer zoveel ervaren als in de huidige situatie.’’

Groningen Airport Eelde moet de te verwachten veranderingen in de omvang van de geluidbelasting, de geluidhinder, de slaapverstoring en de effecten op de natuur bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven per activiteit goed onderbouwen.

Meerdere mensen hebben de commissie mer gevraagd waarom vliegen met moderne lestoestellen en drones noodzakelijk is op Eelde.


VOLE trekt bij Kamerleden aan de bel

De vereniging omwonenden luchthaven Eelde (VOLE) heeft bovendien bij Tweede Kamerleden aan de bel getrokken, omdat voormalig staatssecretaris Dijksma het licht al op groen heeft gezet voor proeven met drones op Eelde.

‘Toestemming voor het vliegen met drones zou onderdeel moeten zijn het (nieuwe) luchthavenbesluit voor Eelde’, schrijft voorzitter Jan Wittenberg aan de Kamerleden. ‘De haast kan alleen verklaard worden uit de lobby en de ondeskundigheid op het ministerie. Wij verzoeken u de minister hierop ook aan te spreken en de drone-regeling voor luchthaven Eelde te laten intrekken.’

Over milieueffecten op testlocaties van drones is nog niet veel bekend.

Een woordvoerder van het ministerie liet eerder weten dat hun eerste indruk is dat de huidige en zeer beperkte inzet van drones nauwelijks geluidsoverlast en milieuschade met zich meebrengt.

Het advies van de ‘Commissie voor de mer’ kunt u hier vinden