Persbericht commissie mer: Onvoldoende informatie om geluidhinder uit te sluiten bij verruiming openingstijden Groningen Airport Eelde

Klik hier om het persbericht van de commissie mer te bekijken