Persbericht: Informatie over ‘Model Maastricht Airport’ voorbarig en misleidend

kleurenlogo.jpg 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

voor de kwaliteit van de leefomgeving

  www.vole.nl 

 

Persbericht
21-4-2016

Informatie over ‘Model Maastricht Airport’ voorbarig en misleidend
De nieuwe kleren van de keizer

 

Vanavond is er een ‘informatiesessie’ over het bedrijfsmodel van Maastricht Airport (met diner!) Hiermee wordt gesuggereerd dat dit model van toepassing kan zijn voor Groningen Airport Eelde (GAE). Dat is voorbarig en misleidend. De aandeelhouders van GAE hebben besloten tot een strategische verkenning naar de toekomst GAE. De kosten van deze verkenning zijn € 275.000,-. Een onderdeel van de verkenning is de ‘Analyse Business en exploitatiemodel voor GAE’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Strategem Strategic Consulting. De uitkomsten worden pas in mei gepresenteerd. Door de informatiesessie nu te houden wordt gesuggereerd dat –ongeacht de uitkomsten van de strategische verkenning- het ‘model Maastricht’ relevant is voor GAE. Zogenaamde ‘oplossingen’ worden gepresenteerd voordat de analyse is gemaakt. Het is een foutieve werkwijze die de discussie over de toekomst van GAE vertroebelt. Het is een doorzichtige poging van de lobby rond GAE om bij voorbaat nieuw geld naar GAE veilig te stellen.
 

Het is niet aannemelijk dat uit het onderzoek door Strategem geconcludeerd kan worden dat het afsplitsen van de exploitatie -Model Maastricht- een oplossing biedt voor de problemen van GAE. Het lijkt te veel op ‘de nieuwe kleren van de keizer‘. De problemen van GAE zijn te weinig inkomsten uit passagiers en te hoge kosten. Uit het onderzoek naar GAE zal ongetwijfeld blijken dat de inkomsten verder zullen dalen, met name als gevolg van de opening van Lelystad. De kosten zullen verder stijgen, met name als gevolg van de doorberekening van de kosten van de luchtverkeersleiding. Ergo: het verlies loopt op: van dit jaar € 1,5 miljoen naar minimaal € 3 mogelijk € 4 miljoen per jaar.
 

Het afsplitsen van de exploitatie maakt de inkomsten niet hoger en de kosten niet lager. Afsplitsing maakt het verlies niet kleiner. De lobby rond GAE wil de uitkomsten van de verkenning kennelijk niet afwachten.

Er is op korte, noch op lange termijn uitzicht op vermindering van het exploitatieverlies. GAE openhouden kost daarom grote sommen gemeenschapsgeld. Dat is een politieke keuze. Een keuze waarvoor geen economische of maatschappelijke motieven kunnen worden aangedragen. Het helpt daarbij niet om de luchthaven (cruciale) infrastructuur te noemen. Dat lost geen enkel probleem op. Er komen niet meer passagiers.
 

Het noordelijk bedrijfsleven maakt nauwelijks gebruik van GAE. Vracht is er niet. Slechts incidenteel landen er privévliegtuigen. Deze kunnen ook landen als GAE een ‘groen vliegveld’ wordt (zonder luchtverkeersleiding, dure brandweer, etc.). De bijdrage van GAE aan de bereikbaarheid is verwaarloosbaar: 96% van de luchtpassagiers uit het noorden reist via andere luchthavens. De 4% die via Eelde reist zijn vakantiegangers. Zij vliegen straks net zo snel van Lelystad. Dat biedt de meeste reizigers voordelen: op Lelystad is het aanbod van vluchten groter en men bespaart de 1½ uur die de tussenlanding kost.
 

GAE is alleen van betekenis voor de toeristenindustrie. Van het geld dat hierin omgaat blijft vrijwel niets in het noorden. De bedrijven in de toeristenindustrie zullen de meeste vluchten in 2018 naar Lelystad verplaatsen omdat ze daarmee tussenlandingen besparen. Moet de toeristenindustrie worden gesubsidieerd met gemeenschapsgeld?
 

Blijft over het argument van het imago. De noordelijke politiek moet zich dus afvragen welk imago het oproept als een nauwelijks gebruikt vliegveld wordt open gehouden ten koste van veel gemeenschapsgeld?
 

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Woordvoerder Jan Wittenberg
050 3183360