Persbericht Provinciale Staten Drenthe: Albertine van Vliet-Kuiper bemiddelt in omgevingsdiscussie G

Persbericht Provinciale Staten Drenthe:

Albertine van Vliet-Kuiper bemiddelt in

omgevingsdiscussie Groningen Airport Eelde
Mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper gaat zich per 1 juli a.s. inzetten om de relatie tussen Groningen Airport Eelde en omwonenden te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een gezamenlijk gedragen convenant. Albertine van Vliet is tot 1 juli 2010 burgemeester van Amersfoort en heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu en natuurontwikkeling.

De afgelopen jaren werd de verhouding tussen de luchthaven Groningen Airport Eelde en omwonenden gekenmerkt door vele juridische geschillen. De onderlinge verhoudingen hebben hier onder geleden. Groningen Airport Eelde heeft in 2009 aangegeven dat ze wil investeren in een dialoog met de omgevingspartijen. Volgens Groningen Airport Eelde is dit is de enige manier om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor de ontwikkeling van de luchthaven. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft onlangs bij Provinciale Staten van Drenthe aangegeven hier ook voor te voelen en naar een convenant toe te willen werken. Dit proces zou door een onafhankelijke bestuurder moeten worden begeleid. Tot groot genoegen van alle partijen heeft Albertine van Vliet aangegeven deze rol op zich te willen nemen.
Volgens haar is het een grote stap voorwaarts dat partijen zelf hebben aangegeven om tot een convenant te willen komen. “Alleen door samen te werken kunnen luchthaven en omwonenden uit de impasse komen. Ik vind het een grote uitdaging om dit proces als moderator te mogen begeleiden.”
In het convenant zal vooral veel aandacht uitgaan naar de bestrijding van (geluids)overlast. Het streven is dat een eerste concept tekst omstreeks 15 september 2010 gereed is. Dit concept convenant zal worden voorgelegd aan het bestuur van de provincie Drenthe, de directie van de luchthaven en de omgevingspartijen. Het definitieve convenant kan dan in de herfst van 2010 ondertekend worden.
 
Commentaar VOLE
Het Dagblad van het Noorden heeft ook een stukje over de bemiddelaar voor convenantoverleg vliegveld Eelde. Grotendeels hetzelfde als het persbericht van de Provincie Staten van Drenthe.
MAAAAAAR, in de openingszin staat: "convenant over de toekomst van het vliegveld na baanverlenging". Dit is gezegd door Bats, waarin hij zijn politieke opvatting op de voorgrond plaatst. Bats legt daarmee een hypotheek op de gesprekken.
Jammer. We zien wel vaker dat Bats last heeft van de dubbele petten: bevoegd gezag en aandeelhouder.
 
Dat is uitdrukkelijk NIET wat VOLE heeft voorgesteld. VOLE wil zonder voorwaarden vooraf praten over hinderreductie binnen de huidige milieurandvoorwaarden van het vliegveld.
De baanverlenging is nog lang geen feit en daar worden we het toch niet over eens met het vliegveld. Daarover gaan we het ook niet hebben bij de convenant besprekingen. Hinderreductie is ook in de huidige situatie goed mogelijk en daar willen we afspraken over maken.Bemiddelaar in Eelde om vliegveld
Geschreven door NRC woensdag 16 juni 2010
 
 
EELDE 16 juni. Albertine van Vliet-Kuiper, tot 1 juli nog burgemeester van Amersfoort, gaat bemiddelen in het conflict tussen Groningen Airport Eelde (GAE) en de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). Dat meldde GAE vandaag. De omwonenden van het vliegveld en Airport Eelde hebben al jaren een conflict over uitbreiding. Het vliegveld wil graag een baanverlenging van 1.800 naar 2.500 meter maar enkele buurtbewoners procederen hiertegen. Ze vrezen onder meer voor geluidsoverlast.
 
10 6 van Vliet tekst 2 .jpg