Persbericht VOLE in aanvulling op persbericht UMCG over verhuizing traumahelikopter naar Eelde

Persbericht VOLE

In aanvulling op het onderstaande persbericht van het UMCG, over de verhuizing van de traumahelikopter naar luchthaven Eelde, bericht VOLE u het volgende:

VOLE heeft geen bezwaar tegen de verhuizing van de traumahelikopter omdat de overlast voor de burgers per saldo zal verminderen. In de binnenstad van Groningen zorgt een helikopter vanzelfsprekend voor meer overlast dan op luchthaven Eelde. VOLE heeft met het UMCG goede afspraken gemaakt over de vliegroutes met de minste overlast en een klachtenprocedure over hinder door de traumaheli’s.

Vliegroutes
UMCG en VOLE zijn het er over eens dat de minste overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt als de helikopters de hoofdwegen volgen (spoorwegen, Rijks- en N wegen) en zo hoog mogelijk vliegen.
In principe wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet spoedeisende vluchten. Niet spoedeisende vluchten zijn bijvoorbeeld retourvluchten, onderhouds- en trainingsvluchten.
Bij spoedeisende vluchten wordt uiteraard de snelste route gekozen. Bij niet spoedeisende vluchten worden de spoor- en hoofdwegen gevolgd en wordt vliegen over woonkernen vermeden. Maar de luchtverkeersleiding bepaalt in alle gevallen welke route gevolgd moet worden.

Klachtenprocedure
Er komt een aparte   klachtenprocedure voor de mogelijke hinder door de traumaheli’s. Daarvoor wordt een postadres, e-mail adres en telefoonnummer opengesteld. Klachten worden door een aan te wijzen onafhankelijke commissie beoordeeld.

Met vriendelijk groet
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
Woordvoerder
050 3183360

PERSBERICHT

Groningen, 12 oktober 2016

Mobiel Medisch Team UMCG verhuist met traumahelikopter naar Eelde

Vanaf 27 oktober zal het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter en het MMT-voertuig gestationeerd zijn op Groningen Airport Eelde. Na ruim vijftien jaar verhuist de standplaats van de traumaheli van de daklocatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen naar Eelde. Vanaf daar zal het team 24 uur per dag paraat zijn om met de traumahelikopter en het MMT-voertuig gespecialiseerde acute zorg te verlenen bij ernstige ongevallen.

Rond 7.30 uur s’ochtends vliegt het MMT op donderdag 27 oktober voor het laatst met de traumahelikopter vanaf de huidige standplaats op het dak van het UMCG. Het helikopterdek van het UMCG blijft ook na de verhuizing in gebruik om patiënten snel met de traumahelikopter naar het ziekenhuis te brengen als dat noodzakelijk is. Echter, de standplaats van het MMT met de traumahelikopter en het MMT-voertuig is voortaan op Eelde.

“We zijn verheugd dat we op Groningen Airport Eelde een goed alternatief voor de standplaats van de traumaheli hebben gevonden, passend bij de activiteiten van een luchthaven,” aldus Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG. “We bedanken de omwonenden van het UMCG voor hun geduld en het begrip dat zij – ondanks het geluidsoverlast – al die jaren hebben getoond voor het levensreddende werk van het MMT. Ook op de nieuwe standplaats zullen we nadrukkelijk rekening houden met de geluidsaspecten van de vliegoperaties van het MMT om eventueel geluidshinder voor omwonenden van de luchthaven zoveel mogelijk te beperken.”

Vanaf de nieuwe, zuidelijker gelegen standplaats kan het MMT met de traumahelikopter meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller van gespecialiseerde acute zorg voorzien. Het team kan bijvoorbeeld vier minuten sneller de provincie Overijssel bereiken. Dat zijn kostbare minuten als elke seconde telt. Ook wordt met de nieuwe standplaats voorzien in een betere landelijke spreiding van de MMT-helikopters en dekking van Nederland.

Mobiel Medisch Team

Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Noord Nederland als patiënten in acuut levensgevaar zijn en in aanvulling op de ambulancezorg.  De traumahelikopter wordt ingezet in de drie Noordelijke provincies, inclusief de Waddeneilanden, het Noorden van Overijssel en gedeeltelijk in Duitsland. In 2015 is het MMT 1799 keer ingezet, waarvan 1333 met de traumahelikopter en 421 met de auto en 45 inzetten in Duitsland. Het MMT is vanaf oktober 2000 operationeel met het MMT-voertuig en vanaf november 2001 met de traumahelikopter. Sinds 2011 vliegt het MMT ook ’s nachts.