Persbericht: VOLE streeft naar convenant met luchthaven en provincie

kleurenlogo.jpg    Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

 

    ‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

www.vole.nl


PERSBERICHT 11-11-2010

VOLE STREEFT  NAAR CONVENANT MET LUCHTHAVEN ÈN PROVINCIE

VOLE heeft zich ten volle ingezet voor de totstandkoming van een convenant rondom vliegveld Eelde. Uitgangspunten daarbij waren de onze inspraak in maart 2010 in de Provinciale Staten van Drenthe, alsmede een zeer constructief gesprek dat wij hebben gevoerd met Commissaris van de Koningin Tichelaar en Gedeputeerde Bats. VOLE staat een convenant voor ogen zoals het reeds jaren bestaande en succesvolle convenant rondom vliegveld Eindhoven.

Ook voor de bemiddelaar, oud burgemeester Mw. A. van Vliet-Kuiper is het convenant Eindhoven steeds het voorbeeld geweest. Aan het convenant Eindhoven nemen, zoals bekend, behalve de luchthaven en de omwonenden ook bestuursorganen deel: de provincie Noord- Brabant en de omliggende gemeenten. Het adviesbureau Awareness, dat de totstandkoming van het convenant Eindhoven heeft begeleid, noemde de deelname van deze partijen één van de succesfactoren die geleid hebben tot het convenant.

Helaas heeft mevrouw Van Vliet ons woensdag – na een maandenlange periode van gesprekken – laten weten dat zij niet bereid is om de deelname van de  provincie aan het convenant in het Plan van Aanpak op te nemen. Een duidelijke verklaring hiervoor is tot nu toe achterwege gebleven. Volgens mevrouw Van Vliet zou de provincie niet bereid is van meet af aan deel te nemen, maar wel hebben toegezegd achteraf te willen bekijken in hoeverre zij alsnog partij wil zijn in bepaalde onderdelen van het convenant. Die toezegging echter, is wel erg vrijblijvend en geeft VOLE onvoldoende houvast.

De discussie in Provinciale Staten dit voorjaar en het gesprek met CdK Tichelaar lieten geen twijfel over de deelname van de provincie aan het convenant. VOLE heeft hierover nog geen rechtstreeks contact gehad met de provincie omdat zij de bemiddelaar niet voor de voeten wilde lopen. VOLE zal hierover nu echter op korte termijn in gesprek gaan met de provincie om alsnog een convenant mogelijk te maken.
De vraag is daarbij cruciaal waarom, terwijl de provincie Noord-Brabant al jaren succesvol deelnemer is aan het convenant Eindhoven, de provincie Drenthe een soortgelijke rol niet zou willen accepteren. Wellicht dat meer kennis van het convenant Eindhoven en het proces dat daar gevolgd is, de convenantpartijen rond Eelde op gang kan helpen.

VOLE blijft met kracht streven naar de totstandkoming van een breed gedragen en werkbaar convenant.

Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 
Jan Wittenberg