Persbericht: Weer 10% minder passagiers op luchthaven Eelde

kleurenlogo.jpg  Vereniging Omwonenden Luchthaven
                              Eelde

                         ‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

Persbericht

Onnen, 1 september 2011

Weer 10% minder passagiers op luchthaven Eelde
 
Geachte redactie,

Het aantal passagiers op luchthaven Eelde is in de maand mei opnieuw lager dan voorgaande jaren. In mei waren er 15.817 passagiers. Vorig jaar was dat aantal 17.357. Een afname van 10%. Over heel 2010 was er ook al een afname van 10% vergeleken met 2009.
 
Deze cijfers staan in schril contrast met de toename op de regionale vliegvelden Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Daar nam het aantal passagiers in mei toe met 28% ten opzichte van vorig jaar. Het nam zelfs toe met 62% ! ten opzichte van 2009. Deze cijfers zijn vrijgegeven door het CBS.
 
Het krachtige herstel dat zich op de andere regionale luchthavens voordoet, gaat geheel voorbij aan Eelde. Dit ondanks het feit dat Transavia twee nieuwe bestemmingen (Malaga en Mallorca) toevoegde aan het zomerprogramma 2011. De directie van GAE hult zich in stilzwijgen. Als ze al een verklaring geeft voor de afname, is dat het uitstel van de baanverlenging. Maar de luchthaven had dit jaar uiteraard hetzelfde aantal passagiers kunnen halen als in 2010 of 2009. Er zijn meer vluchten, en meer bestemmingen, maar minder passagiers. De toestellen zitten dus minder vol. Dat kan niet aan de baanverlenging liggen. Het al jaren door GAE gebruikte argument dat de vliegtuigen -wegens de korte baan- niet vol beladen kunnen worden, is gewoon een drogreden. De vliegtuigen kunnen wel voller –de bezettingsgraad is dit jaar aanzienlijk gezakt-, maar er zijn gewoon te weinig klanten. De omstandigheden op Eelde zijn niet anders dan voorheen en de vliegtuigen zijn dezelfde. De vraag van het publiek naar vliegvakanties is sinds 2009 met 50% toegenomen, maar Eelde profiteert hier niet van. Op de structurele oorzaken hiervan wenst de GAE directie niet in te gaan. Er is inmiddels alle reden om onderzoek te doen naar de achtergronden van deze daling.

Volgens VOLE is de reden voor de uiterst zwakke positie van Eelde het beperkte achterland met als gevolg het beperkte aanbod van bestemmingen. Deze verklaring is gebaseerd op onafhankelijk economisch onderzoek van onder meer SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Een andere reden is dat op concurrerende luchthavens de tickets vaak vele maken goedkoper zijn dan op Eelde.
Bij herhaling hebben deskundigen betoogd dat een langere baan het achterland niet groter maakt. Het aantal reizigers zal ondanks baanverlenging niet of nauwelijks groeien. De vergrote luchthaven Eelde heeft alleen een toekomst als het aanbod in bestemmingen drastisch zou toenemen. Maar daar is weinig kans op.
 
De in het businessplan genoemde lijnverbindingen met Europese luchthavens (Londen, Brussel Kopenhagen, etc.) komen ook niet van de grond. Oorzaak: te weinig passagiers, zelfs voor kleine toestellen. Dit voorjaar werden met veel fanfare en media aandacht (zie DvhN 7-1-2011) vluchten aangekondigd van de Groninger Luchtvaart Maatschappij GLM, van ondernemer/hotelier Van Amerongen. Waarom kwamen deze niet van de grond?. Het bleek een publiciteitsstunt van de GAE directie, net als de luchtvrachtmaatschappij RDR-Cargo die enige jaren geleden ruime aandacht kreeg.
 
Luchthaven Eelde moet het hebben van de vakantiecharters. Juist in deze markt zijn ontwikkelingen gaande die ongunstig zijn voor Eelde. De chartermarkt verliest terrein aan de Low Cost Carriers (LCC). Consumenten zoeken op internet naar de goedkoopste aanbiedingen en komen dan uit bij een LCC. Daardoor verliest vliegveld Eelde passagiers, ondanks het verruimde aanbod van dit jaar.
Transavia heeft het aanbod dit jaar uitgebreid en verkoopt nu ook losse tickets. Sky Airlines is er bij gekomen. GAE investeert zwaar in marketing. De Nederlandse vliegtax is afgeschaft en de recent ingevoerde Duitse vliegtax werkt in het voordeel van de Nederlandse luchthavens. Het heeft voor Eelde allemaal niet mogen baten. Terwijl andere regionale luchthavens profiteren van het marktherstel, zakt Eelde verder weg en komt dit jaar uit op een passagiersaantal van 10 jaar geleden.

De LCC-maatschappijen concentreren hun bedrijfsvoering op een beperkt aantal luchthavens. Tijdens hun zoektocht naar nieuwe markten van een aantal jaren geleden deden ze kleinere luchthavens aan. Maar nu de markt is uitgekristalliseerd, worden de kleinere minder rendabele luchthavens weer verlaten.
Het is door de gewijzigde markt ondenkbaar dat er een LCC op Eelde komt. Maar toch blijft GAE vasthouden aan een verouderd businessplan. Dit plan is in 2009 geactualiseerd met de mededeling dat de geplande groei (20% per jaar voor de komende 8 jaar) door vertraging van de baanverlenging enige jaren is opgeschoven. In de actualisering gaat GAE voorbij aan nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt.
 
Het is onbegrijpelijk dat de GAE directie hiermee wegkomt zonder dat de aandeelhouders ingrijpen. Het gebrekkige toekomstperspectief plus de ondeugdelijke onderbouwing van de baanverlenging zullen voor de Raad van State naar alle waarschijnlijkheid reden zijn om appelanten in het gelijk te stellen aangaande hun bezwaren.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
Voorzitter

Frans van Beukering
Secretaris

Bijlage: Grafiek ontwikkeling passagiersaantallen op regionale vliegvelden. Cijfers gebaseerd op CBS.

Grafiek ontwikkeling passagiersaantallen op regionale vliegvelden.
Gebaseerd op cijfers CBS.
grafiek passagiersaantallen homepage website3.jpg