Persbericht: Weer minder passagiers op Groningen Airport Eelde

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                         ‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

 www.vole.nl
   

PERSBERICHT 13-8-2010
 

Weer minder passagiers op Groningen Airport Eelde

 

Uit de CBS cijfers voor het 1e halfjaar 2010 blijkt dat op Groningen Airport Eelde wederom minder passagiers zijn vertrokken. In vergelijking met 2009 zijn 5% minder passagiers vervoerd. Ten opzichte van 2008 is het verlies zelfs 22 %!  

Onderstaande cijfers contrasteren duidelijk met de optimistische prognoses waar de directie van de luchthaven jaar in jaar uit mee naar buiten komt, en waardoor de regionale politici zich steeds weer laten leiden.


 


De prestaties van Luchthaven Eelde zijn trouwens beduidend ongunstiger dan die voor de andere regionale luchthavens. Daar nam het vervoer in het eerste helft van 2010 namelijk toe met 2 %. Het  verschil tussen 2010 en 2008 op de andere regionale luchthavens komt neer op een verlies van minder dan 10 %, terwijl de Luchthaven Eelde op een verlies van 22% is uitgekomen.


Het herstel dat de andere regionale luchthavens laten zien, deed  zich op Eelde dus niet voor.


 


Naar de mening van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde illustreert dit opnieuw dat de optimistische voorspellingen van de Luchthaven zonder meer misleidend zijn. Dit punt zal opnieuw een rol spelen bij de behandeling van de bezwaren tegen de baanverlenging door de Raad van State. 


Keer op keer  hebben verschillende deskundigen aangetoond dat de ontwikkeling van de luchtvaart op Eelde niets te maken heeft met de lengte van de startbaan. Het probleem van Groningen Airport Eelde is het gebrek aan klanten. Dit wordt veroorzaakt door het geringe aantal inwoners in Noord Nederland.


Chartermaatschappijen en low-cost carriers kunnen overigens prima landen en vertrekken van de huidige baan. Die is lang genoeg voor het type vliegtuig dat zij het meest gebruiken: de Boeing 737-800.


 


Een nieuw feit is dat baanverlenging, die aanvankelijk op 18,6 miljoen Euro was begroot, nu volgens de luchthavendirectie, al ruim 28 miljoen zal kosten. Te verwachten valt dat het hele project nog duurder zal uitvallen. Weggegooid geld volgens VOLE. 


 


Intussen heeft Groningen Vliegveld Eelde grootscheeps drukte gemaakt rond de aanbesteding van de baanverlenging. Deze zou op 1 oktober zijn beslag moeten krijgen. Het ziet er niet naar uit dat dit lukt.


 


De onhoudbaarheid van het optimisme zal steeds duidelijker blijken, niet alleen in termen van kosten en opbrengsten, maar ook in tijd.


 


 


Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde


Voor een nadere toelichting kunt u contact op nemen met de woordvoeder
Bijlage: CBS cijfers voor 1e en 2e kwartaal 2008, 2009, 2010 Eelde en alle regionale luchthavens 


Bron CBS
passagiers:


2010


Eelde                                                                        alle regionale luchthavens


1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar                1e halfjaar


12.028            39.841            51.869                           
1.501.041

 

2009

1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar


12.900            41.809            54.707                           
1.298.704

 


2008


1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar  


14.897            51.329            66.226                           
1.467.413


Verschil Eelde 2010 t.o.v. 2009 min 5%


Verschil Eelde 2010 t.o.v. 2008 min 22%


 
Verschil totaal regionale luchthavens 2010 t.o.v. 2009 (202.337) plus 15%
Verschil totaal regionale luchthavens 2010 t.o.v. 2008 (33.628) plus 2 %