Rapport: sluiten Maastricht Airport heeft positief effect

Rapport: sluiten Maastricht Airport heeft positief effect

Luchthaven  Volgens onderzoekers slaan „hinder en financiële tekorten van de luchthaven neer in provincie, en een groot deel van de baten erbuiten”. Op 3 juni 2022 neemt de provincie een definitief besluit.

 

De vertrekhal van Maastricht Aachen Airport. Sluiting van het regionale vliegveld is volgens onderzoekers de beste optie. Foto MARCEL VAN HOORN/ANP

 

De bloemen, de bewoners of de boekhouding? Welke toekomst kiest de provincie Limburg voor Maastricht Aachen Airport (MAA)?

Voor de Limburgse financiën en voor de omwonenden zou sluiting van het regionale vliegveld de beste optie zijn, concluderen drie onderzoeksbureaus. Maar hecht de provincie de meeste waarde aan haar bijdrage aan de Nederlandse economie, dan zou MAA zich vooral moeten toeleggen op vrachtvluchten. Bijvoorbeeld bloemen vanuit Kenia voor de veiling in Aalsmeer.

Op verzoek van de provincie Limburg, eigenaar en exploitant van MAA, brachten onderzoeksbureaus SEO, Decisio en To70 de kosten en baten van het vliegveld in kaart. Die concluderen dat de onderzoeksresultaten vanwege allerlei aannames niet keihard zijn, maar zij schrijven ook: „Sluiting van MAA laat voor de provincie Limburg een positief saldo zien.” Hun rapport, een zogenoemde maatschappelijke kosten-en-batenanalyse of MKBA, werd deze week door Gedeputeerde Staten verstuurd aan Provinciale Staten.

Het positieve oordeel over sluiting komt volgens de onderzoekers „doordat de hinder en financiële tekorten van de luchthaven in de provincie neerslaan en een groot deel van de baten buiten de provincie”. Driekwart van de luchtvracht is bestemd voor ver buiten de provincie (op meer dan 200 kilometer). Sluiting is niet gratis; de onderzoekers schatten dat sloop, sanering en bouwklaar maken van het luchthaventerrein eenmalig 50 tot 150 miljoen euro zal kosten.

Nachtvluchten ook via Luik
Limburg zit al jaren in zijn maag met MAA dat voorheen vliegveld Beek heette en dat dateert uit de Tweede Wereldoorlog. De luchthaven ligt in dichtbevolkt gebied, de bewoners en de toeristische sector klagen over toenemende geluidsoverlast en de exploitatie is verlieslatend als de provincie niet zou bijspringen. MAA verwacht dit jaar 2,5 miljoen euro brutowinst te maken, maar krijgt ook bijna 9 miljoen euro subsidie.

Luchtvracht bracht in 2020 en 2021 enig soelaas tijdens de coronacrisis, maar die sector is volatiel. Vervoerders hebben een populair alternatief in de nabijgelegen luchthaven Luik-Bierset. Daar mag ’s nachts wel worden gevlogen.

Limburg wilde aanvankelijk alleen de opties laten onderzoeken waarbij de luchthaven – in meer of mindere mate – open zou blijven. In september besloot de provincie echter dat volledige sluiting niet langer taboe was.

Een groep bewoners is het oneens met de opzet van de MKBA. Zij vrezen dat nieuwe regels rond MKBA’s voor luchthavens altijd leiden tot de conclusie dat alleen groei van de luchtvaart de juiste weg zou zijn. Zo zou de drempel voor geluidsoverlast te hoog zijn gesteld (50 decibel in plaats van 45 decibel). Een groep van ruim vijftig medici waarschuwde donderdag in een brief aan Provinciale Staten van Limburg voor de gezondheidsrisico’s van te veel vliegtuiggeluid. De luchtvaartonderzoekers daarentegen beschouwen 50 dB als internationale standaard.

Bewoners ‘aangenaam verrast’
De omwonenden vinden ook dat de MKBA te veel belang hecht aan de reistijd die passagiers extra moeten afleggen als zij niet meer kunnen vliegen vanaf een luchthaven in de buurt. Volgens touroperator Corendon komt 28 procent van hun passagiers op MAA uit Limburg.

Bewonerscollectief Alliantie tegen uitbreiding MAA was „aangenaam verrast over de uitslag van het onderzoek”. Woordvoerder Frank Wormer zegt dat hij een positieve uitkomst van sluiting niet had verwacht, vanwege de aannames rond geluidsoverlast en de reistijd en reiskosten. „In de praktijk zijn de baten van sluiting en herontwikkeling van het gebied nog veel en veel hoger.”

Maastricht Aachen Airport is niet het enige vliegveld in Nederland dat onder vuur ligt. Dat geldt in de eerste plaats voor Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich ernstige zorgen dat de Amsterdamse luchthaven moet inkrimpen vanwege onduidelijke regelgeving op het gebied van geluid.

En in de Rotterdamse gemeenteraad hebben vijf progressieve partijen deze week hun steun uitgesproken voor een alternatief plan voor Rotterdam The Hague Airport. Op de plaats van RTHA zouden woningen en een park moeten komen.

In Limburg stellen Gedeputeerde Staten op 14 januari de definitieve MKBA vast. Op 3 juni 2022 neemt het provinciebestuur een definitief besluit over de toekomst van Maastricht Aachen Airport.