Tweede Kamer vergaderde over Groningen Airport Eelde

Tweede Kamer vergaderde over Groningen Airport Eelde

 
 
Staatssecretaris Joop Atsma.jpg
Ineke van Gent.jpg

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 8 november over luchtvaartzaken. Daarbij diende Ineke van Gent (GL – foto) een motie in over de vervoersprognoses van vliegveld Eelde. In de motie wordt de regering gevraagd het Kennisinstituut voor Mobiliteit een ‘second opinion’ te laten uitvoeren naar de vervoersprognoses. De prognoses uit 2003 zijn de basis onder het  businessplan en zijn na actualisatie in 2008 ongewijzigd gebleven. De omstandigheden in de luchtvaart zijn sindsdien sterk gewijzigd. Voor de volledige tekst van de motie zie hieronder.

Staatssecretaris Atsma (CDA – foto) raadde de motie van GroenLinks af. In zijn antwoord beperkte hij zich tot de baanverlenging, hoewel het in de motie gaat om de vervoersprognoses en dus om het voortbestaan van het vliegveld. Atsma vindt dat al genoeg aandacht is besteed aan ‘nut en noodzaak’ en dat baanverlenging goed is voor de veiligheid en het milieu. Hij baseert zich daarbij op eigen ervaring: “Ik heb ervaring omdat ik in de vliegtuigen heb gezeten vanaf Eelde. Ik heb echt uit eigen ervaring ervaren waarom men verplicht een tussenlanding moet maken, waarom men de bagage niet allemaal mee kan nemen naar Groningen simpelweg omdat de baan tekort is en het daar dus onveilig is om te landen.”

De Staatssecretaris vindt dat de baanverlenging economisch voldoende is onderbouwd. Hij verwees naar de Raad van State: “De Raad van State heeft in 2008 alle bezwaarpunten van de economische onderbouwing ongegrond verklaard”.
Hiermee gaf hij echter een verkeerde uitleg aan de uitspraak van de Raad van State. Bovendien  ging hij voorbij aan de gewijzigde omstandigheden.
Ineke van Gent tenslotte: “Als de Staatssecretaris zo overtuigd is van zijn eigen gelijk, waarom is de staatsecretaris dan zo bang voor een second opinion?”

Over de motie wordt op 15 november gestemd.

Sharon Dijksma (PvdA) vroeg aandacht voor de overlast van de verouderde lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
Atsma antwoordde hierop: “Ik zal het signaal dat u afgeeft ook richting het bevoegd gezag – althans het verantwoordelijk bedrijfsleven – kenbaar maken omdat het natuurlijk niet zo zou moeten zijn dat je juist hier – en dan citeer ik vrij mevrouw Dijksma – dat je herrievliegtuigen zou inzetten terwijl het strikt gezien niet noodzakelijk is”.
Met zijn verspreking gaf Atsma precies aan wat er mis is: ‘het bevoegd gezag’, dat moet bepalen wat er is toegestaan op Eelde, voert hijzelf.
Door te wijzen richting ‘het verantwoordelijk bedrijfsleven’ onttrekt Atsma zich aan deze verantwoordelijkheid.

—————————————
De motie van Groen Links:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Groningen Airport Eelde het afgelopen decennium met forse overheidssteun overeind gehouden is;

constaterende dat de vervoersprognoses die ten grondslag liggen aan het businessplan dateren uit 2003 en na actualisatie  in 2008 ongewijzigd zijn gebleven;
overwegende dat sindsdien veel relevante factoren als de olieprijs, de ontwikkeling in de luchtvaart en de economische omstandigheden sterk gewijzigd zijn;

overwegende dat het marktaandeel van Groningen Airport Eelde de laatste drie jaar scherp is gedaald, dit in tegenstelling tot de prognoses en in tegenstelling tot de toename op de andere regionale luchthavens;

verzoekt de regering het Kennisinstituut voor Mobiliteit om een second opinion te vragen naar de vervoersprognoses voor Groningen Airport Eelde met en zonder baanverlenging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent
—————————————-

Het integrale debat is terug te zien door op onderstaande link te klikken:
http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=912&sid=8-11-2011-16:18:26