Verstoringen vliegverkeer Eelde in kaart gebracht

[Overgenomen van de website over het Fochteloërveen]

Verstoringen vliegverkeer Eelde in kaart gebracht

In het boek over het Fochteloërveen ”Wat je met rust laat, kan groeien” uit 2012, wordt de verstoring van vogels door het vliegverkeer van Eelde kort besproken. In 2007-2012 is het aantal verstoringen op de foerageer- en rustplaatsen van beschermde ganzen verdrievoudigd. In het beheerplan Fochteloërveen wordt daarom geadviseerd om het gebied aan te wijzen als no flight area. Vreemd genoeg is dat in het eindrapport op de achtergrond geraakt.    

Special Protected Area
Grote aantallen vogels gebruiken het Fochteloërveen om te overnachten. Om die reden is het gebied aangewezen als Special Protected Area onder de Vogelrichtlijn. Onbegrijpelijk dat overheden er zo weinig mee doen. Het aantal verstoringen door les- en sportvliegtuigen neemt toe. Vooral lawaaierige lesvliegtuigen zorgen vaak voor overlast in het stiltegebied. Ook grote vliegtuigen op de aan- en afvliegroute van Eelde en helikopters zijn veroorzakers van verstoring van grote groepen vogels.

In de winter 2017/18 is een klein aantal verstoringen nader bekeken.
 

Fochteloerveen1.jpg
Bescherming Natura 2000 ganzen nog lang niet op orde

App flightradar 24 geeft inzicht
Er zijn 17 verstoringen nader bekeken in de winter 2017/18. De meeste waren in de koude winterperiode tussen eind februari en begin maart 2018. Het gaat om verstoringen van groepen van 500-8.000 kol- en toendrarietganzen, Natura 2000 niet-broedvogels van het Fochteloërveen. De app Flightradar geeft in een handomdraai inzicht in vliegtuig, vlieghoogte en bestemming, zodat een verstoring eenvoudig gekoppeld kan worden aan de veroorzaker.  

Fochteloerveen2.jpg
Een zeer lawaaiig toestel van de KLM vliegschool jaagt geregeld grote groepen ganzen op in het wetland en op foerageerplaatsenLes- en sportvliegtuigen
Zeven verstoringen zijn van les- of sportvliegtuigen. Dit waren de: Piper PA-34-200T (2*), Beech 58 Baron (3*) en Diamond DA42 Twin star (2*). Allemaal lawaaierige toestellen die van grote afstand te horen zijn en ganzen hier geregeld opjagen. Het zijn ook vaak exact dezelfde toestellen die hier vliegen. De vlieghoogte lag tussen 1.500 en 3.600 FT. Tot een vlieghoogte van 3600 FT= 1.097 meter vlogen er groepen ganzen op.

Een tweede verstoring 7 minuten na de eerste verstoring van een Piper PA-34 was voor een groep ganzen voldoende reden om helemaal te vertrekken van de foerageerplaats. Zo worden de beschermde ganzen het gebied uitgejaagd.

Klik hier om de video Verstoring vliegverkeer Fochteloerveen, maart 2018 te bekijken

Grote vliegtuigen op de aan- en afvliegroute van Eelde
Het aantal verstoringen door grote vliegtuigen op de aanvliegroute is in de afgelopen winter verder toegenomen. Bij acht toestellen is dit vastgelegd in februari en maart 2018. De toestellen vlogen op de aanvliegroute Eelde op een hoogte van 1.500-2.400FT (457-732 meter) en komen uit: Eindhoven, Southend, Gdansk en de vakantiebestemming Lanzarote. Zelfs op de afvliegroute van Eelde naar Amsterdam, Southend en Lanzarote zijn verstoringen van ganzen gezien op een hoogte van 6.300- 8.000 FT (1.920-2.438 meter).  

Fochteloerveen3.jpg
Verstoringen van ganzen door grote vliegtuigen zijn vastgesteld tot een hoogte van 2.400 meter

Helikopters
Helikopters zorgen tot op grote hoogte voor intensieve verstoring van grote groepen vogels. Er zijn geen vlieghoogten van helikopters met de app vastgelegd. Heel veel vluchten zijn echter onnodig en kunnen het wetland en de foerageerplaatsen simpelweg mijden.  

Fochteloerveen4.jpg


Fochteloerveen5.jpg

Helikopters op geringe hoogte zorgen voor verstoring van groepen ganzen. Omgeving zandgat Oenema in Veenhuizen op 13 februari 2018, 13.38 uur (= foerageerplaats Fochteloërveen)  

Handhaven en naleven zorgplicht
De aan- en afvliegroute van Eelde en vliegbewegingen van helikopters, hebben een negatief effect op de kwalificerende ganzen van Natura 2000 die slapen in het Fochteloërveen en foerageren op het boerenland dat eraan grenst. Veel verstoringen komen door lawaaierige lesvliegtuigen en zijn tot op een hoogte van 1.100 meter vastgesteld.

Op de aan- en afvliegroute van Eelde zorgen grote vliegtuigen tot een hoogte van 2.400 meter voor verstoring. Lawaai is een belangrijke veroorzaker van verstoringen bij groepen vogels. Het terugdringen van verstoring is mogelijk door lawaaierige vliegtuigen te vervangen voor elektrische vliegtuigen.

Het verleggen van de aanvliegroute Eelde tot ruim buiten het veen kan de verstoringen verder terugdringen. Verder is het een kwestie van handhaven van de regels, het uitvoeren van de zorgplicht en het serieus nemen van klachten.

Klik hier om de site Fochteloerveen.nl te bekijken