Vliegles Eelde wijkt uit naar Duitsland

 
 
Vliegles Eelde wijkt uit naar Duitsland
 

• Regels tegen geluidsoverlast aangepast

 
 
Eelde  Vliegveld Eelde heeft extra maatregelen genomen om binnen de geluidsnorm te blijven. Zo mogen de lesvliegtuigen van de drie vliegscholen in Eelde minder vaak gebruik maken van het vliegveld. De scholen wijken uit naar het vliegveld van Maastricht en luchthavens in Duitsland. Ook het aantal vluchten van vliegscholen buiten Eelde is flink beperkt. In het weekeinde mogen ze helemaal niet meer op Eelde vliegen. Dat zegt havenmeester Onno de Jong.
    In september scherpte Groningen Airport Eelde (GAE) de regels voor de vliegscholen ook al aan, nadat het ministerie van Verkeer en Waterstaat het vliegveld onder verscherpt toezicht plaatste. De luchthaven dreigde namelijk de door het Rijk opgelegde geluidsnorm te overschrijden. Voormalig minister Eurlings wil(de) sindsdien elke maand weten hoeveel geluid er wordt gerapporteerd, een rapportage die normaal gesproken eens per kwartaal plaatsvindt. Volgens luchthavendirecteur Jos Hillen zijn de drie vliegscholen in Eelde – Dutch Flight Academy, KLM Flight Academy en Stella Aviation Academy – verantwoordelijk voor een groot deel van de overschrijding.
    De Jong noemt het ‘niet erg logisch’ dat piloten in spe nu honderden kilometers extra moeten vliegen. "De overheid heeft Eelde aangewezen als lesluchthaven van Nederland. Wij zijn er dan ook niet blij mee dat we de vliegscholen minder vaak kunnen ontvangen. Bovendien zijn die geluidsnormen er niet alleen tegen de geluidsoverlast. Ze zijn er ook zodat de milieuminder zwaar wordt belast. En nu vliegen de lesvliegtuigen naar Duitsland of Maastricht. Dat levert natuurlijk alleen maar meer milieuvervuiling op. Ook zadelen we ons buurland nu met onze overlast op."
    Volgens woordvoerder Karin van Rooijen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is daar niets aan te doen. "Bij het bepalen van de geluidsnorm hebben wij al rekening gehouden met de lesvluchten. Dat de vliegtuigen nu verder moeten vliegen is jammer, maar is voor ons geen reden om de geluidsnorm aan te passen. Dat zou niet eerlijk zijn voor de omwonenden die overlast ondervinden van het vliegveld."
 
Commentaar VOLE
Gelukkig neemt Groningen Airport Eelde de geluidsnormen serieus. En uiteraard is havenmeester Onno de Jong er niet blij mee "dat we de vliegscholen minder vaak kunnen ontvangen".
In plaats van stemming te maken met argumenten, die voor de luchthaven niet relevant zijn, zouden hij en zijn directie zich beter kunnen concentreren op lawaaimaker KLM Flight Academy. Door te blijven vliegen met verouderde lawaaibakken soupeert deze opleider immers een belangrijk deel van de bestaande geluidsruimte op.
Een tijdige aanpak van dit inmiddels asociale gedrag van de KLM had de klacht van De Jong allicht kunnen voorkomen.
 
Waarom gebruiken wij het woord ‘asociaal’?
In de eerste plaats doordat KLMFA al meer dan tien jaar geleden heeft erkend dat hun Barons onaanvaardbaar lawaaiig zijn.
In de tweede plaats doordat er nog steeds niets terecht is gekomen van de modernisering van de vloot die KLMFA ons al enige jaren geleden heeft voorgehouden.
In de derde plaats doordat opleidingen, die wel met modern materiaal vliegen, moeten lijden met KLMFA. Deze zijn ongetwijfeld mans genoeg om voor zichzelf op te komen. Maar waar geen ruimte meer is, verliezen deze keizers hun recht.
 
Rechtstreeks contact van VOLE met KLMFA heeft tot nog toe geen bevredigende informatie opgeleverd. Dat met KLM ook niet. En sedert verzending in juli van dit jaar wachten we nog steeds op een antwoord op onze (in keurig Frans gestelde) brief hierover aan de baas van Air France/KLM (Monsieur Pierre-Henri Gourgeon, Président Directeur Général dÂ’Air France KLM).
We hadden geduld: per slot valt er in augustus weinig activiteit van Fransen te verwachten. De maand september schonken we nog. Maar om in november zelfs nog geen bevestiging van ontvangst te hebben…?
In verband met dit uitblijvende antwoord is ‘asociaal’ misschien een te groot woord. Maar zakelijk correct hoeven wij dit toch ook niet te vinden, om over Franse hoffelijkheid maar niet te spreken.