Vliegveld met langere baan op eigen benen

Vliegveld met langere baan op eigen benen

Vliegveld moet verder zonder steun van provincies en gemeenten

Eelde    Vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) krijgt komend jaar geen exploitatiesteun meer van de vijf aandeelhouders. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo steunden het vliegveld de afgelopen tien jaar met steeds een miljoen euro op jaarbasis. In de begrotingen van de aandeelhouders voor 2013 is geen steun voor GAE meer opgenomen.
Het geld werd voor een deel gebruikt om het eigen vermogen van het vliegveld op te krikken. Volgens adjunct-directeur Chiel Stutterheim is dat vermogen inmiddels groot genoeg om geen beroep meer te hoeven doen op bijstand van de aandeelhouders. Stutterheim stelt dat gewerkt wordt aan een nieuw businessplan. “Daaruit zal moeten blijken of en in hoeverre een bijdrage van de aandeelhouders nog nodig is.”
Groningen Airport Eelde leed vorig jaar 521.811 euro verlies. Een jaar eerder – in 2010 – was dat 438.629 euro. In het businessplan dat tot nu toe werd gehanteerd zou het vliegveld na baanverlenging in 2015 renderend moeten zijn. Of dat nog steeds zo is, wil Stutterheim niet kwijt. “Dat lijkt me iets wat we eerst met de commissarissen moeten bespreken.”
De exploitatiesteun werd door de vijf overheden betaald naar rato van het aandelenpakket. De beide provincies, voor 30 procent eigenaar, betaalden 308.000 euro. Groningen (26 procent) 264.000 euro, Assen (10 procent) bijna 106.000 euro en Tynaarlo (4 procent) droeg 35.000 euro bij.
Commentaar VOLE
Adjunct-directeur Stutterheim van GAE zegt in de krant dat “er wordt gewerkt aan een nieuw businessplan.”
De Provinciale Staten van Drenthe en Groningen (eigenaren van GAE) zouden dit plan al in 2011 ontvangen. Zie ons artikel van donderdag 20 september ‘Onderzoek naar voortzetting exploitatiesteun aan Groningen Airport Eelde’.
Omdat GAE -naar eigen zeggen- over een kapitaalbuffer beschikt, zou nu eerst in de praktijk maar eens moeten blijken hoeveel extra passagiers GAE weet aan te trekken. De noordelijke bestuursorganen mogen er dit keer vanuit gaan dat het businessplan wordt getoetst door een onafhankelijke deskundige. Het vorige businessplan mocht die naam niet dragen. Het was niet meer dan een lijstje van gewenste vliegverbindingen. De ‘prognses’ waren nergens op gebaseerd. Of er ook werkelijke (veel) meer passagiers komen bepaalt de markt. En de noordelijke markt is niet sterk, zoals ook dit jaar weer blijkt uit de lage bezettinggraad van de vliegtuigen (zie DvhN 9-10-2012 ‘Wrevel over schrappen vluchten’).