VOLE naar Raad van State om luchthavenbesluit Eelde af te dwingen bij Minister

Persbericht 29 juni 2021

VOLE stapt naar Raad van State om Minister te dwingen een luchthavenbesluit voor Eelde vast te stellen

Omwonenden gedupeerd door fouten in wetgeving rondom Groningen Airport Eelde

In 2012 zijn geluidsregels van luchthaven Eelde omgezet van de oude wet naar de nieuw Wet Luchtvaart. Dit is gedaan zonder mogelijkheid tot inspraak. De belangen van omwonenden zijn daardoor op onaanvaardbare wijze geschaad. De minister had vanwege de wetswijziging al in 2014 een nieuw luchthavenbesluit moeten vaststellen. Vanwege de toegenomen overlast door de KLM-vliegschool en het getreuzel van de minister heeft VOLE de minister in gebreke gesteld en bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het niet nemen van een luchthavenbesluit.

Het doel: de fouten in de omzettingsregeling corrigeren en GAE te dwingen tot een aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit. Omdat een goede aanvraag vrijwel onmogelijk is vanwege het almaar oplopend exploitatieverlies, laat het vervolg zich raden.

Toename overlast
Sinds maart 2020 is er een dramatische stijging in hindermeldingen over Groningen Airport Eelde. Bij het meldingenloket en bij VOLE melden zich tien keer meer mensen die geluidhinder ondervinden. Wat is hier aan de hand en waar ligt de grens?

Amerika en Lelystad
Voorheen werden de vlieglessen van de KLM-opleiding in het eerste jaar in Amerika gevlogen. Later zijn die lessen ondergebracht bij de Martinair vliegschool op Lelystad. Dat de opleiding niet geheel plaatsvond op Eelde, had te maken met de beperkte geluidruimte voor lesverkeer in de toenmalige Luchtvaartwet. Die maakte onderscheid tussen groot en klein verkeer. Tegen het eind van 2011 moesten de lessen gestopt worden, omdat de geluidruimte overschreden dreigde te worden.

Illegale omzetting van geluidsregels
Waarom is het nu wel mogelijk de volledige opleiding op Eelde te vestigen? In 2012 werd door een wetswijzigingen de Omzettingsregeling Luchthaven Eelde van kracht. Hierin wordt al het geluid op één hoop geveegd. Er was veel geluidruimte gereserveerd voor groot verkeer. Maar dat bestond alleen in de dromen van de directie van GAE. De ruimte voor de grote toestellen wordt nu opgesoupeerd door de lesvluchten. De omzettingsregeling is van kracht geworden zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het zou namelijk gaan om een één-op-één-omzetting, zonder nadelige gevolgen voor omwonenden. Hierover zijn onlangs Kamervragen gesteld aan de minister I&W.

Gezondheidsschade door geluid
Veel onderzoeken tonen aan dat teveel geluidhinder schadelijk is voor de gezondheid. Hoewel we hier niet onder de rook van Schiphol wonen, worden de direct omwonenden regelmatig urenlang geplaagd door vier tot vijf verouderde lestoestellen die gelijktijdig continu rondjes vliegen. En bewoners van Noord-Groningen die nabij het daar gelegen laagvlieggebied wonen, worden geplaagd door op vol vermogen draaiende motoren bij oefeningen met motoruitval. Dit geluid van klein verkeer is langdurig te horen en daarmee niet vergelijkbaar (en dus niet uit ruilbaar) met bijvoorbeeld het landen of opstijgen van een vakantievlucht.

Aanvraag Luchthavenbesluit vertraagd
Uiterlijk 2 november 2014 had de Minister een besluit omtrent het Luchthavenbesluit voor Eelde moeten nemen. Door GAE is wel een begin gemaakt met de aanvraag. De commissie-MER heeft bij de verplichtte MER (Milieu Effect Rapportage) geadviseerd om de geluidsregels voor kleine luchtvaart weer terug te brengen naar de oude situatie van voor 2012. Daarnaast moet de aanvraag voor een luchthavenbesluit zijn voorzien van een prognose voor dekkende exploitatie van de luchthaven. Het eerste willen GAE en de KLM-vliegschool natuurlijk niet. De vliegschool kan dan niet meer het volledige lesprogramma op Eelde verzorgen, zonder over te stappen op moderne stille elektrische toestellen. Een sluitende exploitatie is GAE nooit gelukt. Sterker: er is jaarlijks 8 miljoen euro overheidsgeld nodig om de luchthaven overeind te houden. GAE is gestopt met de aanvraag van een luchthavenbesluit, simpelweg omdat het niet kan.

Minister van I&W
De minister doet hier niets aan en in een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft zij over GAE: De financiële situatie van Groningen Airport Eelde (GAE) is de afgelopen jaren verslechterd.
Over de aandeelouders schreef ze: Een definitief besluit over de toekomst van GAE als luchthaven moeten zij nog nemen. Afhankelijk daarvan wordt het traject richting een Luchthavenbesluit hervat.