Brief Staten en raden 02112013

kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde


‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

  www.vole.nl

Aan de leden van
Provinciale Staten van Drenthe en Groningen
de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo

Onnen, 02-11-2013

Betreft: nieuw businessplan van GAE en onderzoek Noordelijke Rekenkamer

Geachte volksvertegenwoordiger,

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft donderdag een nieuw Businessplan/Strategisch plan aan u gepresenteerd. Net als ongetwijfeld velen van u, vragen wij ons af waarom GAE enkele dagen voor de publicatie van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer opnieuw om meer geld vraagt. Dit te meer daar GAE nog € 8 miljoen in kas heeft en de plannen dus zonder probleem ‘uit eigen zak’ zou kunnen betalen. Bovendien kan GAE -als elke onderneming met uitbreidingsplannen- toch gewoon naar de bank stappen?

Kennelijk hebben er andere overwegingen gespeeld. Misschien dient het strategisch plan vooral de aandacht af te leiden van de feitelijke situatie.
Kort samengevat is deze als volgt:

  • Ná de baanverlenging zijn de aantallen passagiers afgenomen, evenals het aantal vluchten.
  • In de top-vakantiemaand augustus zijn 24.000 passagiers geregistreerd, maar in augustus 2012 waren dat er nog 32.000.
  • Vanaf 1 november vertrekken er slechts drie vliegtuigen per week. Met de wintersportvluchten met ingang van kerstmis, komt het vierde kwartaal op 50 vluchten. Ook dat is een grote afname t.o.v. voorgaande jaren. 
  • De bezettingsgraad vertoont de laatste maanden een dalende lijn.
  • De chartermarkt -waar GAE het vooral van moet hebben- vertoont de laatste jaren structureel een dalende lijn.
De grote kleurrijke brochure kan deze harde feiten niet verdoezelen. Kennelijk is de vormgeving bedoeld om te imponeren. Imponeren met resultaten zou overtuigender zijn. Directeur Van de Kreeke heeft bij de opening van de verlengde baan met nadruk beloofd: “We zullen het laten zien!”

Hij bevestigt nu de afname van passagiers en vluchten, en wijt deze aan “de crisis waar alle luchthavens last van hebben“. Maar andere regionale luchthavens groeien wél (Maastricht 27% groei, Eindhoven 13% groei, GAE 4,5% afname) [1].

GAE faalt ten aanzien van alle argumenten die destijds zijn aangedragen om de baanverlenging te rechtvaardigen:

  • Er zijn nog steeds geen grotere toestellen gearriveerd.
  • Er zijn geen rechtstreekse vluchten gekomen. Corendon maakt weer tussenlandingen, evenals Transavia.
  • En over vrachtvervoer horen we GAE niet meer.

GAE heeft opnieuw een prognose gepresenteerd die nergens op is gebaseerd [2]. De analyse van de oordelijke vliegmarkt is mooi, maar snijdt geen hout doordat het aantal bestemmingen erg beperkt is. Dit los je niet op met een of twee nieuwe lijnen. Het blijft gewoon niks in vergelijking met de concurrerende luchthavens. De enige reden waardoor Eelde niet meer bestemmingen kan bieden is dat ze niet rendabel zijn. Ook door er geld in te pompen worden ze niet rendabel, want als de subsidie ophoudt, houdt de lijn op.
Ryanair ontvangt aanzienlijke korting op de landingsgelden [3] en daarom vliegt dit bedrijf nog op Eelde. Maar Ryanair heeft elders aangetoond ermee te stoppen als de subsidie wordt beëindigd.

Het businessplan staat bol van kansen en potentiële markten en men heeft het over “reislustige ondernemingen“. Maar het lukt GAE niet deze kansen om te zetten in meer bestemmingen en meer passagiers. Volgens onze informatie heeft geen enkel bedrijf iets toegezegd.


Ontbreken risicoanalyse

De grote zwakte van het gepresenteerde businessplan is dat er een risicoanalyse aan ontbreekt. Alles is zeer positief ingeschat. Maar wat als het iets minder gunstig uitpakt? Risico’s zoals de kosten van de luchtverkeersleiding vanaf 2015 (kosten 2 mln. euro per jaar), de zuigkracht van Lelystad, tegenvallende vervoerscijfers? Er is geen rekening mee gehouden.

VOLE beschouwt het gepresenteerde businessplan met de ambitieuze uitbreidingsplannen, als een wanhoopsoffensief, bedoeld om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden. Het onderzoek van de Rekenkamer zal antwoord geven op de vraag of u -de politiek verantwoordelijke- in achterliggende jaren voldoende bent geïnformeerd over de risico’s.

Wij willen niet vooruitlopen op de conclusies, maar dat GAE u uitgerekend enkele dagen voor de presentatie van dat rapport, een plan voorschotelt dat vol zit met onbenoemde risico’s en waarin de rekening gedeponeerd is bij de overheid, is ronduit schokkend.


[1] Bron CBS: periode ná baanverlenging (april t/m augustus)

[2] Blz. 17: “De doelstellingen zijn op hun beurt vertaald naar aantallen vluchten en passagiers. Dat levert het bovenstaande groeipad op voor het verkeer op Groningen Airport Eelde tot 2023.” Dit is volstrekt uit de lucht gegrepen wensdenken. GAE noemt dit een prognose.

[3] Uit het GAE jaarverslag kan worden afgeleid dat Ryanair minstens €500.000,- subsidie heeft ontvangen. Tegenover de toename van passagiers met 40% stond een zeer bescheiden toename van de inkomsten.

 
 
 
Hoogachtend,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

J. Wittenberg
Voorzitter


Secretariaat                          Woordvoerder                         Postbank
Postbus 47                  J. Wittenberg (voorzitter)            Gironummer 204082
9765 ZG Paterswolde             050-3183360                 Vereniging Omwonenden
email: info@vole.nl                                                 Luchthaven Eelde te Vries