Eelde blijft onrendabel

Eelde blijft onrendabel

•  Harde conclusies in rapport Noordelijke Rekenkamer over
    vliegveld
•  Te rooskleurig, gedateerd, bedreigingen genegeerd, geen
    open debat’

Eelde  Groningen Airport Eelde (GAE) is niet kostendekkend te exploiteren, of op zijn best pas op de zeer lange termijn. Dat schrijft de Noordelijke Rekenkamer in een gisteravond gepubliceerd rapport, getiteld Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde. Als het vliegveld al gaat renderen dan zal dat niet eerder dan in 2030 zijn, concluderen de schrijvers. Volgens de makers van het rapport hebben het vliegveld en de aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) jarenlang veel te rooskleurige en deels verouderde toekomst verwachtingen gehanteerd. De economische realiteit werd daarbij genegeerd. Daardoor zou de financiële continuïteit verder onder druk zijn komen te staan. Zo werd aan het dun bevolkte achterland voorbijgegaan, werden bedreigingen van vliegvelden als Lelystad en Eindhoven (beide overloop van Schiphol) niet meegenomen en speelt ook nergens een rol dat GAE vanaf 2015 jaarlijks zelf 3 miljoen euro moet betalen voor de luchtverkeersleiding.
Over de rol van die aandeelhouders beperkt de Rekenkamer zich tot de beide provincies, de opdrachtgevers van het onderzoek. Gedeputeerde Staten wordt verweten Provinciale Staten onvoldoende te hebben geïnformeerd, vooral omdat gegevens uit het businessplan vertrouwelijk moesten blijven.  Een open politiek debat over het vliegveld kon daardoor nimmer worden gevoerd. De Rekenkamer beveelt de provincies aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse te laten uitvoeren en op basis daarvan het debat over nut en noodzaak van het vliegveld aan te gaan met de Staten. Dat zou vooraf moeten gaan aan eventuele nieuwe exploitatiesteun. Donderdag vroeg GAE de aandeelhouders om een nieuwe kapitaalinjectie van één miljoen euro.

 

Directeur Eelde: We moeten het er goed over hebben
Geschreven door Jaap Kiers

 

Eelde   Drie dagen nadat directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde (GAE) zijn strategisch plan ‘Werelden verbinden’ publiceerde, komt de Noordelijke Rekenkamer met een vernietigende studie.  En totaal andere conclusies. Waar GAE zelf het voor mogelijk houdt vanaf 2017 zwarte cijfers te schrijven, ziet de Rekenkamer een rendabele toekomst niet. Zeker niet vóór 2031.
Van de Kreeke vindt het niet kies in te gaan op de vraag wie er nu gelijk heeft. "Het is nauwelijks zinvol inhoudelijk te gaan debatteren over de inhoud van de rapporten via de pers. Natuurlijk zal er een debat komen. Dat is ook wat ik van de meeste mensen gehoord heb na onze presentatie donderdag: We moeten het er maar eens goed over hebben." De kritiek van de Rekenkamer dat Provinciale Staten van Groningen en Drenthe niet over de juiste gegevens beschikken en daarom geen goed debat over nut en noodzaak van het vliegveld konden voeren, meent Van de Kreeke voor de toekomst in elk geval te hebben weerlegd. "We willen transparant zijn en we hebben ons rapport openbaar gemaakt. De maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben we in gang gezet." Van de Kreeke is het pertinent niet eens met de conclusie van de Rekenkamer dat GAE een te dun bevolkt achterland heef om renderend te kunnen worden. "We denken aangetoond te hebben dat dat niet zo is. En eigenlijk is dat het belangrijkste verschil van mening in de beide rapporten."

COMMENTAAR

Lijken in de kast
Als ooit voor een bewindspersoon opgeld deed dat er een lijk in de kast werd aangetroffen, dan is het wel voor staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur PvdA) uit Groningen. De oud-gedeputeerde van Groningen was nog maar een maand verantwoordelijk voor het spoorvervoer toen het debacle rond de hogesnelheidstrein Fyra zich in zijn mega omvang ontvouwde. Het door de Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda vervaardigde materieel bleek zo slecht dat de Belgische reizigersorganisatie TreinTram Bus het beeldend “een hogesnelheidstrein van de Aldí” noemde. Youp van ’t Hek zag niet meer dan een ruitenwisser op station Antwerpen binnenlopen. Mansveld is politiek verantwoordelijk, ook al gaat het om gepruts van haar voorgangers. Vanwege dat laatste is er nog geen partij in de Tweede Kamer die haar hoofd eist. Gisteren leek zelfs dat, ondanks gesputter van een deel van de oppositie, de strop van enkele honderden miljoenen euro’s slechts gedeeltelijk bij ‘haar’ Nederlandse Spoorwegen wordt neergelegd. De staatssecretaris heeft nog steeds, zoals dat onder keepers in het voetbal heet, een engeltje op de lat. Zal dat ook zo zijn als de miljoeneninvestering in de verlengde startbaan van vliegveld Groningen Airport Eelde eveneens weggegooid geld blijkt te zijn? Zoals een gisteren gepubliceerd rapport van de Noordelijke Rekenkamer suggereert?
Hier was Mansveld als Statenlid en gedeputeerde dichterbij het vuur én op de hoogte. Maar nu weer (nog) niet-eindverantwoordelijk. Als er lijken uit de kast rollen, is de dader vaak al lang weg en kan er geen politieke verantwoording afgelegd worden.
Dat bevredigt allerminst.

Jaap Kiers

@  hoofdredactie@dvhn.nl