Gesubsidieerde geluidsoverlast vliegveld Eelde

Onderstaand opiniestuk van VOLE is door het Dagblad van het Noorden in de krant van 15 september 2010 geplaatst. De redactie heeft echter een
paar stukken tekst geschrapt, die wij volledigheidshalve wel
plaatsen,
omdat door die
bekortingen de logica aan het eind van het verhaal zoek is.
De tekst die door DvhN werd weggelaten, is weergegeven in
blauw cursief
, red.

 
Gesubsidieerde geluidsoverlast vliegveld Eelde
 
 
DvhN schreef gisteren “Groningen Airport Eelde dreigt geluidsnormen te overschrijden”. De omwonenden kunnen daarover meepraten. Zij ervaren dagelijks overschrijding van de normen. Het gaat hierbij niet alleen om de wettelijke geluidsnormen, maar ook om fatsoensnormen: hoe ga je om met de omgeving.
Vrijwel dagelijks ondervinden omwonenden veel overlast vooral van de KLM Luchtvaartschool (KLS). De KLS vliegt rond met zijn zeer lawaaïerige en vervuilende toestellen.
Overlast die te voorkomen valt met moderne toestellen. De KLS heeft al tien jaar geleden in een brief aan VOLE geschreven dat de ‘Barons’ aan vervanging toe zijn. De school heeft er ook het geld voor gereserveerd. De KLS geeft er blijk van lak aan de omgeving te hebben door de toestellen niet te vervangen en zich niet aan de regels te houden. GAE doet niets om van deze herrie-vliegtuigen af te komen, ondanks herhaald aandringen van VOLE. Klachten over te laag of buiten het circuit vliegen worden niet in behandeling genomen. Incidenteel wordt een klacht afgedaan met: ’het is wettelijk toegestaan’ of ‘het valt niet te controleren’.
Vliegveld Eelde wordt gesubsidieerd door de regio met meer dan een miljoen Euro per jaar. Belastinggeld dat dus niet aan iets anders in de regio kan worden besteed. Daar komen vele miljoenen per jaar bovenop die via andere kanalen naar het vliegveld vloeien, zoals voor de luchtverkeersleiding, de baanverlenging, etc. De vakantiecharters -19 in de zomer en 3 in de winter- vervoeren 93% van alle passagiers met minder dan 600 toestellen per jaar, minder dan 2 per dag. Die veroorzaken ‘gewone’ overlast. Daarover zult u VOLE dan ook niet horen omdat het voor de Noordelijke vakantiegangers plezierig is om dicht bij huis het vliegtuig te nemen. Over het economisch nut kun je van mening verschillen, maar ook daar ligt VOLE niet wakker van. VOLE is niet tegen het vliegveld, mits het op een verantwoorde manier wordt gebruikt. VOLE is wel tegen onevenredige overlast die bovendien weinig economisch nut heeft. KLS maakt 40 à 50.000 vliegbewegingen per jaar. Meer dan 100 per dag. Het vliegveld ontvangt daarvan maar weinig inkomsten. Het vliegveld heeft altijd verlies gemaakt omdat de kostprijs niet in rekening wordt gebracht. De overlastgevende circuitvluchten worden dus gesubsidieerd en dragen niet bij aan de economie. In tegendeel, recreatieondernemers ondervinden veel nadeel van de overlast omdat recreanten wegblijven of snel weer vertrekken door de herrie-toestellen.
In de luchtvaartnota die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld schrijft Minister Eurlings over de lestoestellen op GAE: “Deze vliegtuigen veroorzaken een relatief grote geluidsbelasting. Het Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en geluidshinder van deze vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken.”
VOLE heeft directeur Hillen gevraagd hoe het staat met deze plannen. Het antwoord was dat de luchtvaartnota nog niet door de Kamer is aangenomen. Alsof de overlast –waar zelfs luchtvaartidool Eurlings gewag van maakt- niet bestaat. De opmerking van Hillen in de krant van gisteren is ook weinig bemoedigend: ”Voor één vlucht om tien uur ’s avonds kun je ook vijf vluchten overdag doen”. Dit geeft opnieuw aan dat de GAE directie het werkelijke probleem niet wil zien. Maar wel de hand ophouden.
De geluidbelasting wordt niet gemeten maar berekend op basis van aantallen toestellen, type, tijdstip, etc. Daarbij wordt uitgegaan van de geluidbelasting van een gemiddeld vliegtuigtype per categorie, dat precies de juiste route volgt. Wat niet in de berekende geluidnorm is meegenomen, is dat de Barons zich vaak niet aan de routes houden. Ook de onderhoudstoestand en het vlieggedrag van de Barons kan afwijken van de gemiddelde geluidsbelasting waarmee wordt gerekend.
Desondanks dreigt nu al de ‘geluidsruimte’ te worden overschreden. Hiermee is aangeven dat de overlast voor omwonenden werkelijk de spuigaten uitloopt. En wat doet de regionale overheid? Zij subsidieert deze overlast onder het mom van –nimmer aangetoonde- economische betekenis.
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,
Jan Wittenberg
voorzitter