Investeringen in luchthavens bieden weinig waar voor hun geld

Europese Rekenkamer 16-12-2014

Investeringen in luchthavens bieden weinig waar voor hun geld
Uit een vandaag gepubliceerd speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) blijkt dat de door de EU gefinancierde investeringen in luchthavens niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd en dat de kosten-batenverhouding slecht is. Doordat adequate planningen en ramingen ontbraken, lagen sommige van de gefinancierde luchthavens te dicht bij elkaar terwijl een aantal van de constructieprojecten te grootschalig waren gelet op het betrokken aantal vliegtuigen en passagiers, aldus EU-controleurs.Georg Pufan, het verantwoordelijke ERK-lid, zei het volgende: "We constateerden dat een aantal luchthavens op de lange termijn niet winstgevend was, dat sommige werden onderbenut en dat andere geheel niet werden benut. Naar verwachting zal het luchtverkeer in Europa tegen 2030 bijna verdubbelen. Wil Europa aan deze extra vraag kunnen voldoen, dan moeten zowel de Commissie als de lidstaten de wijze waarop zij in onze luchthavens investeren, verbeteren door alleen de winstgevende te financieren waar echt behoefte bestaat aan investeringen."
De EU-controleurs onderzochten investeringsprojecten bij twintig luchthavens – in Estland, Griekenland, Italië, Polen en Spanje – die tussen 2000 en 2013 meer dan 600 miljoen euro aan EU-geld hadden ontvangen. De controleurs constateerden dat slechts de helft van deze luchthavens de behoefte aan door de EU gefinancierde investeringen kon aantonen, dat de gefinancierde infrastructuur vaak werd onderbenut en dat ongeveer 38 miljoen euro was geïnvesteerd in infrastructuur die geheel niet werd benut.
Slechts bij de helft van de gecontroleerde luchthavens namen de passagiersaantallen toe, terwijl in de luchtverkeersprognoses voor meer dan de helft ervan de stijgingen aanzienlijk werden overschat. Zo waren er in Córdoba in 2013 minder dan 7 000 reizigers terwijl de prognose 179 000 was. Daarnaast was er voor de meeste luchthavens weinig bewijs dat de klantenservice was verbeterd of dat sociaaleconomische voordelen, zoals schepping van werkgelegenheid, waren opgetreden.


Klik hier om een korte video over dit audit rapport te bekijken

Klik hier om het Persbericht: Door de EU gefinancierde investeringen in luchthavens bieden weinig waar voor hun geld, aldus EU-controleurs te bekijken


——————————-

Commentaar VOLE
Luchthaven Eelde ontving weliswaar geen subsidie van de EU, maar de conclusies uit het onderzoek van de Europese Rekenkamer zijn wel op Eelde van toepassing. Het onderzoek geeft een ontluisterend beeld:

  • 666 miljoen Europese subsidie grotendeels verspild

  • bij slechts 5 van de 20 onderzochte luchthavens werden de prognoses die de basis waren voor de investeringen bewaarheid

  • slechts 4 van deze 20 luchthavens zijn levensvatbaar

  • bij slechts 4 is er enige impact op de regionale economie.

Allemaal van toepassing op Eelde, dat de subsidies kreeg van de regionale- en de rijksoverheid. Ook voor Eelde geldt: de prognose komen niet uit, het is niet levensvatbaar en er is geen bijdrage aan de regionale economie. Het idee dat luchthavens belangrijks zijn voor de economie is grotendeels gebaseerd op emotie. Tot nu toe was dat voor de regionale aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe, gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo) genoeg ‘bewijs’. De verantwoordelijke Gedeputeerde Brink verwoorde het bij de opening van de baanverlenging met: “Ik heb er een goed gevoel bij”. Ook onze ‘eigen’ Noordelijke Rekenkamer maakte een jaar geleden gehakt van de prognoses van luchthaven Eelde en de slaafse houding van de aandeelhouders.