Persbericht Meldingenloket SOCROLE

logo SOCROLE.jpg

 

PERSBERICHT
30 december 2014

Ondervindt u hinder van vliegbewegingen op, van en/of naar Groningen Airport
Eelde dan kunt u een melding indienen bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE.

Omwonenden kunnen vanaf 1 januari 2015 bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE terecht
met hun melding(en) over vliegbewegingen op, van en/of naar Groningen Airport Eelde
(GAE).

Per 1 januari 2015 start het Meldingenloket vliegverkeer GAE van de SOCROLE (Stichting
Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde).

Hoe kunnen omwonenden een melding indienen?
De melding dient ingediend te worden via het meldingenformulier op de website
www.tmaeelde.nl.

Meldingen worden conform het reglement voor meldingen behandeld.

Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies
Drenthe en Groningen, die dit overgenomen hebben van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. 

Klik hier om het bericht van de procincie Groningen te bekijken