Miljoenen extra voor vliegveld Eelde?

Miljoenen extra voor vliegveld Eelde?

De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept de Provinciale Staten van Drenthe op verdere voorwaarden te verbinden aan ondersteuning van vliegveld Eelde. Subsidie voor vliegtickets en groei van het vliegverkeer vinden wij haaks staan op een serieus klimaatbeleid.

 

Drie scenario’s

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen nemen in december een besluit over de toekomstscenario’s voor vliegveld Eelde. Voor deze besluitvorming  is de afgelopen maanden een informatie- en consultatieronde georganiseerd. Hiervoor zijn drie scenario’s1 gebruikt die grofweg neerkomen op sluiten, verder gaan als verliesgevend vliegveld of miljoenen extra investeren voor veel meer vliegverkeer om het vliegveld te laten renderen.  De uitkomst van zo’n raadpleging laat zich bijna raden. In de Provinciale Staten van Drenthe tekent zich inmiddels een ruime meerderheid af voor een forse extra steun van het noodlijdende vliegveld.

 

Voorwaarden aan eventuele steun

Wij hebben de Staten opgeroepen2 verdere voorwaarden te verbinden aan eventuele steun. De door de aandeelhouders voorgestelde investeringsaanpak staat haaks op het klimaatbeleid, is niet duurzaam en economisch kwetsbaar en riskant. Het is zeer de vraag of met de extra investeringen de voorziene positieve resultaten wel zullen worden gehaald. Een recent verschenen second opinion van het onderzoeksbureau SEO3 legde de vinger nog eens op deze pijnlijke plek. Deze signalen lijken echter gericht aan dovemansoren. Het groeidenken scoort nu eenmaal beter. Verbazingwekkend is dat de scenario’s die ontwikkeld zijn als denkrichting voor het debat bijna klakkeloos worden overgenomen als de waarheid en het toekomstplan.

 

Subsidie voor klimaatverandering?

De meeste moeite hebben wij met de soort investeringssteun die in het ontwikkelingsscenario is opgenomen. Het voorziet namelijk in het fors subsidiëren van (en een toename van) het vliegverkeer in onze regio. De uitwerking en aanpak van dit scenario gaat o.a. uit van een miljoenenfonds voor het op gang helpen van nieuwe vliegverbindingen en extra investeringen in een passagiersterminal. Dit soort investeringssteun –subsidie voor vliegtickets- staat in schril contrast met de breed omarmde ambities voor het klimaatbeleid en het energieneutraal maken van onze provincie. Overheden die hun klimaatbeleid serieus nemen moeten vliegverkeer niet gaan stimuleren en subsidiëren.

 

Keuze voor een andere aanpak

Indien wordt gekozen voor een investeringsmodel – ter handhaving van het noodlijdende vliegveld – zouden wat ons betreft ook alternatieve ontwikkelingsmodellen een kans moeten maken. Nu is het investeringsmodel direct gekoppeld aan sterke groei van het vliegverkeer. Deze insteek is vanuit klimaatoogpunt verwerpelijk en vanuit economisch perspectief bepaald geen bewezen succesformule.

Indien de Staten van mening zijn dat vliegveld Eelde gehandhaafd moet worden, vraagt dat om een koerswijziging en investeringsmodel dat breekt met de huidige business as usual aanpak. Wij roepen de Staten en raden op dit mee te nemen in hun besluiten en zich niet klakkeloos te verbinden aan het nu gepresenteerde groeiscenario.

 

Meer informatie

Bekijk hier de drie voorgestelde scenario’s

Lees hier de brief aan de Provinciale Staten

Lees hier het rapport van SEO