Omwonenden Schiphol tot ruim een jaar eerder dood

Omwonenden Schiphol tot ruim een jaar eerder dood

 

Per seconde stoot een opstijgend vliegtuig 100.000.000.000.000.000 ultrafijnstofdeeltjes uit. Dat is evenveel als de uitstoot van 1 miljoen vrachtwagens. Een onvoorstelbaar groot getal!

Dit is één van de schokkende resultaten van een op 12 december 2014 gepubliceerd onderzoek van TNO naar de luchtvervuiling van vliegverkeer rondom Schiphol.

Milieudefensie heeft op basis van het onderzoek van TNO een analyse gemaakt van de invloed op de gezondheid van omwonenden. Hieruit blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van bewoners van met name Amstelveen en Amsterdam daalt met 4 maanden tot ruim een jaar, afhankelijk van de plek waar ze wonen.

Tot voor kort werd aangenomen dat vliegverkeer weinig invloed had op de luchtkwaliteit in de omgeving, maar dit blijkt dus niet zo te zijn! Milieudefensie vindt de cijfers extreem zorgwekkend en eist snel aanvullend onderzoek en maatregelen. Helaas is het technologisch vrijwel niet mogelijk om vliegtuigen schoner te maken, dus de enige echte oplossing is minder vliegen.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de berekeningen van Milieudefensie

Commentaar VOLE
Het gevaar van fijnstof is net zo onderschat als bijvoorbeeld asbest 40 jaar geleden. Het bericht van Milieudefensie gaat natuurlijk vooral over Schiphol en zijn directe woonomgeving.
Gelukkig is rond Eelde (nog) geen sprake van zo druk en vervuilend vliegverkeer.
Echter, geheel zorgeloos is de toekomst van luchthaven niet. Zoals het er nu naar uitziet, stelt de politiek zich afwachtend op met betrekking tot de ontwikkelingen van luchthaven Eelde. "Laat het eerst maar eens zien, dat Eelde levensvatbaar is" lijkt nu het adagium van de politiek te zijn.
Als de luchthaven haar prognoses zou waar maken en enorm zou groeien –hetgeen vooralsnog niet het geval is- dan zou het fijnstof rond Eelde ook een groot probleem worden. Een reden te meer geen overheidsgeld te steken in deze bodemloze put.