Persbericht: Veel belangstelling op vliegveld Eelde voor bodemloze put

Persbericht

                               

Veel belangstelling op vliegveld Eelde voor bodemloze put

Exploitatie wens-put impuls voor noordelijke economie

 

Eelde, 1 april 2013
Van onze verslaggever

Op het parkeerterrein van vliegeveld Eelde vormde zich vanochtend ruim voor

12 uur een lange rij. Het publiek was massaal toegestroomd voor het bekijken
van de put die vrijdag bij graafwerkzaamheden voor de baanverlenging was
ontdekt. De sfeer was gemoedelijk. Daarbij hielp een zonnetje, hoewel het
nog koud was. Medewerkers van de Provinciale Archeologische Dienst (P.A.D.)
hadden het hele paasweekend doorgewerkt om de put te onderzoeken.
Bestuurders van de provincie Drenthe en Groningen en de gemeente Tynaarlo
volgden de ontwikkelingen ter plaatse. Geruchten gingen in de sociale media
rond dat het de befaamde ‘bodemloze put’ betrof. Bij het meten van de diepte
bleek het daarvoor gebruikte schietlood van 100 meter ontoereikend. Na
inschakeling van diverse adviesbureaus kwam men tot de voorlopige conclusie
dat de diepte van de put niet kan worden vastgesteld en dat nader onderzoek
nodig is. Dit zou voor het projectbaanverlenging tot grote vertraging kunnen
leiden mede omdat de put archeologisch en bestuurlijk beschermd is. De
deskundigen verschillen van mening of het technisch mogelijk is de put te
dempen. In een spoedberaad besloten de aanwezige aandeelhouders de zaak
daarom toe te dekken. Naar verluidt was deze methode in het verleden altijd
effectief geweest op vliegveld Eelde.

Het toegestroomde publiek was van deze situatie niet op de hoogte en wachtte

geduldig tot het werd toegelaten. Luchthavendirecteur Marco van de Kreeke
moest bij de ingang -geconfronteerd met zoveel belangstelling- wel toegeven
dat er een put was gevonden. Hij verklaarde: "De put is van nationale
betekenis en mag daarom niet worden gedempt. De aandeelhouders zullen hun
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden zodanig aanwenden dat
het voortbestaan van de put zoveel mogelijk wordt bevorderd". De
luchthavendirecteur verwacht van het Rijk een ruime compensatie omdat de
bedrijfsvoering ernstig wordt belemmerd. Ook wordt een beroep gedaan op het
geld van de afgeblazen Zuiderzeelijn. Hij voegde daaraan toe: ‘We zijn ook
in gesprek met diverse marktpartijen om de put te exploiteren. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een wens-put, waar het publiek geld in kan
gooien. Het zou Noord Nederland definitief op de kaart zetten en het zal een
geweldige impuls geven aan de noordelijke economie en het inkomend toerisme
per vliegtuig. Partijen tonen hiervoor veel belangstelling en we verwachten
veel nieuwe lijnen. Dit wordt een keerpunt voor Groningen Airport Eelde".
Ook andere opties worden nog onderzocht. Daarom wordt de publicatie van het
jaarverslag en het businessplan uitgesteld tot meer duidelijk is.

De directeur van de Kamer van Koophandel Lambert Zwiers is opgetogen: "Wij

hebben altijd een sterk geloof gehad in de potenties van vliegveld Eelde.
Dat wordt nu maar weer eens bewezen. Dit is een opsteker voor het noordelijk
bedrijfsleven. We moeten nu doorpakken en extra geld vrijmaken".

Ook vanuit het publiek werden diverse suggesties gedaan voor behoud van de

put. Zo werd geopperd dat de put kan worden gebruikt voor gaswinning,
aanzien er een onbeschrijfelijke putlucht uit op stijgt.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van

Groningen Airport Eelde (050 – 309 7070). 

belangstelling voor bodemloze put op Eelde.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V
eel belangstelling op vliegveld Eelde voor bodemloze put
Gezellige drukte op het parkeerterrein van vliegveld Eelde