Petitie aan het Europees Parlement

Op dinsdag 18 november heeft een samenwerkingsverband van
140 bewonersorganisaties in Europa -waa
ronder VOLE- een petitie overhandigd aan Ms. Cecilia Wikström, voorzitter van het Petition Committee van het Europese Parlement.

 
   
overhandiging petitie aan het Europees Parlement.jpg 
 Cecilia Wikström MEP (centre) with initiators Susanne Heger (left) and Jutta Leth


Zie ook: www.tamingaviation.eu

logo taming aviation.jpg 

 

Taming Aviation

Wij zijn een paneuropese burgerbeweging.
Onze wens: de Luchtvaartsector Temmen

PETITIE
aan het Europees Parlement


WAT EISEN WIJ?

  1. Een absolute en onvoorwaardelijke stop op nachtvluchten (aankomst en vertrek) voor alle Europese luchthavens gedurende een ononderbroken periode van acht uur als minimum standaard om de volksgezondheid te beschermen.

  2. Binnen de kortst mogelijke tijd een energiebelasting en accijns op vliegtuigbrandstof in afwachting van de invoering van het luchtvaart EU-ETS (Emission Trading System of Systeem voor Emissiehandel).

  3. De afschaffing van elke vorm van een BTW nultarief en BTW uitzonderingen op vliegtuigtickets en de luchtvaartsector onderdeel te maken van het BTW belastingsysteem van de Europese Unie en het normale tarief te heffen.

  4. Stimulerende uitkeringen, in welke vorm dan ook, voor Europese luchthavens te verbieden, zoals subsidies, commissies en kortingen, en af te dwingen dat luchthavens hun infrastructurele diensten op basis van algemene, begrijpelijke en transparante tarieven aanbieden.

De afgelopen twee decennia nam de vervuiling veroorzaakt door de burgerlucht-
vaart dramatisch toe. Vandaag bedreigt luchtvaart de habitat van de mensen, het brengt hun gezondheid in gevaar, ontwaardt hun huizen en tast hun levenskwaliteit ernstig aan. Deze ontwikkeling is ook een gevolg van belastings- en andere politieke voordelen, waarvoor elke socio-economische rechtvaardiging ontbreekt. We kunnen de luchtvaartsector niet langer vrijblijvend en ongecontroleerd laten opereren: luchtvaart moet getemd. Het is hoog tijd voor Taming Aviation.

Vertrekken en landingen veroorzaken aanzienlijke geluidsoverlast;  de effecten van vliegtuig lawaai op de volksgezondheid worden geminimaliseerd door abstracte geluidsberekeningen die ver staan van wat mensen echt ervaren. Zelfs de noodzaak om te slapen, een minimum behoefte voor elk menselijk wezen wordt als zodanig niet gerespecteerd.

Luchtvaart is een van de grootste klimaatvervuilers en is desondanks specifiek vrijgesteld van Energie Belasting en het EU Systeem voor Emissiehandel is „opgeschort“ voor de luchtvaart. Daar komt bij dat luchtvervoer is vrijgesteld van Belasting Toegevoegde Waarde. Luchtvaart opereert dus niet volgens het principe van „ware kosten“ en draagt niet adequaat bij aan belastingsinkomsten. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze belastingsvoordelen die in de hele Gemeenschap leiden tot aanzienlijke vermindering van de belasting inkomsten.

Luchthavens trekken met allerlei „incentives“ luchtvaartmaatschappijen aan. Dergelijke incentives leiden tot een gebrek aan transparatie, creëren een kunstmatige vraag voor luchtvervoer en verstoren de economie.