Schriftelijke vragen van GL over ontbreken natuurbeschermingsvergunning GAE

Schriftelijke vragen van GL over ontbreken natuurbeschermingsvergunning GAE

26 september 2019

Onderstaande vragen zijn door Statenlid Ewoud Bos gesteld aan Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake het ontbreken van Natuurbeschermingsvergunning van Groningen Airport Eelde (GAE).Op 23 september 2019 meldde het TV-programma EenVandaag dat vijf Nederlandse vliegvelden, waaronder Groningen Airport Eelde, geen Natuurbeschermingsvergunning hebben.[1]
Eerder werd al bekend dat Schiphol zo’n vergunning mist, waardoor honderdduizenden starts en landingen mogelijk illegaal zijn. Een Natuurbeschermingsvergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan onze gezondheid en de natuur.

Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland variëren van 6.700 tot 12.900 per jaar. Fijnstof en stikstofdioxide zijn de belangrijke veroorzakers hiervan.[2]
De Gezondheidsraad vindt dan ook dat Nederland snel strengere regels voor een betere luchtkwaliteit moet invoeren.[3]
De uitstoot van stikstof is daarnaast een grote bedreiging voor de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden. Plantensoorten verdwijnen, waardoor het aantal vogels en insecten, die daarvan afhankelijk zijn, afneemt.

Vanwege de enorme negatieve gezondheidseffecten en schade aan natuurgebieden is het belangrijk dat de overheid streng toeziet op de uitstoot van schadelijke stoffen. GroenLinks Drenthe is van mening dat deze regels juist ook gelden voor grote vervuilers als Groningen Airport Eelde.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:


  1. Klopt het dat Groningen Airport Eelde geen Natuurbeschermingsvergunning heeft? Zo ja, was het college daarvan op de hoogte?
  2. Deelt dit college de mening van GroenLinks dat Groningen Airport Eelde moet voldoen aan de wet en daarom een Natuurbeschermingsvergunning nodig heeft? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke gegevens zijn bij u bekend over de stikstofuitstoot van Groningen Airport Eelde?
  4. Is het college bereid Groningen Airport Eelde per direct te verzoeken een Natuurbeschermingsvergunning aan te vragen?
  5. Is het college daarnaast bereid met de verantwoordelijke ministeries in contact te treden voor passende handhaving en bijbehorende sancties met als doel het beschermen van de gezondheid van Drenten en de natuur?
  6. Welke andere bedrijven, instellingen of projecten kunnen in de knel komen wanneer Groningen Airport Eelde een Natuurbeschermingsvergunning toegewezen krijgt? Bestaat er een risico dat het ministerie de uitstoot van Groningen Airport Eelde gaat gedogen, waar andere projecten nu in de wacht zijn gezet?

 

 
RTV Drenthe berichtte hierover als volgt:

Donderdag 26 september 2019
Geschreven door Serge Vinkenvleugel


‘Minder vliegen op Eelde zonder vergunning natuurbescherming’

plaatje Vliegtuig Transavia landt op GAE.jpg
Vliegtuig van Transavia landt op Groningen Airport Eelde (foto: Groningen Airport Eelde)

GroenLinks in Provinciale Staten wil dat als Groningen Airport Eelde geen natuurbeschermingsvergunning heeft de provincie gaat handhaven.

Gevolg is dat waarschijnlijk het aantal vluchten dan drastisch omlaag moet. Van 4400 per jaar naar 1900.

Op 23 september meldde TV-programma EenVandaag dat vijf Nederlandse vliegvelden, waaronder Groningen Airport Eelde, geen natuurbeschermingsvergunning hebben. Eerder werd al bekend dat Schiphol zo’n vergunning mist, waardoor honderdduizenden starts en landingen mogelijk illegaal zijn.

Ook hier gaat het om stikstof
Een natuurbeschermingsvergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de gezondheid en de natuur. "Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland variëren van 6.700 tot 12.900 per jaar. Fijnstof en stikstofdioxide zijn de belangrijke veroorzakers hiervan" zegt GroenLinks-statenlid Ewoud Bos.

Bos vervolgt: "De uitstoot van stikstof is daarnaast een grote bedreiging voor de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden. Plantensoorten verdwijnen, waardoor het aantal vogels en insecten, die daarvan afhankelijk zijn, afneemt. De Gezondheidsraad vindt dan ook dat Nederland snel strengere regels voor een betere luchtkwaliteit moet invoeren."

Geen uitzondering voor luchthavens

Waarom moeten kleinere vervuilers zich houden aan allerlei uitstootregels en zouden grote vervuilers als luchthavens dat niet hoeven te doen, vraag Bos zich hardop af. Bos wil niet dat nu vanwege de stikstofdiscussie waardoor grote projecten on hold staan Groningen Airport Eelde door het ministerie gedoogd gaat worden en door kan gaan op de oude voet.

Ook MOB wil handhaving
Ook Mobilisation for the Environment (MOB) dat de hele stikstofproblematiek en de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof) met succes aanhangig maakte bij de Raad van State dient een handhavingsverzoek in bij de landelijke overheid. Naast Groningen Airport Eelde gaat het om Eindhoven Airport, Rotterdam/The Hague Airport, Lelystad en Maastricht Aachen Airport. Voor deze luchthavens geldt geen uitzondering op de vergunningsplicht en daarom moet de overheid overgaan tot handhaven van de regels vind MOB.

De milieuorganisatie berekende dat het aantal vliegbewegingen in ieder geval teruggebracht dient te worden tot het aantal dat op 7 december 2004 vloog. Dat betekent voor Eelde een teruggang van ongeveer 4400 naar 1900 vluchten per jaar.