‘Snelle baanverlenging’

‘Snelle baanverlenging’

 
 
Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu sprak dinsdagochtend op Groningen Airport Eelde de hoop uit dat de baanverlenging van 1.800 naar 2.500 meter snel gerealiseerd kan worden. "Het rijk erkent de meerwaarde van Groningen Airport Eelde als regionale luchthaven. Na meer dan tien jaar discussie hoop ik op een snelle uitspraak van de Raad van State want ik ben erg vóór de baanverlenging. Daarnaast moet de discussie over de geluidscontouren van de luchthaven worden gevoerd", aldus de heer Atsma.
"Deze baanverlenging betekent een versterking van de noordelijke en regionale economie. De groeiambitie van de luchthaven moet worden gefaciliteerd." CDA Drenthe, mede-organisator van het bezoek, wil dat betrokken overheden langer bijdragen aan het exploitatietekort. Lijsttrekker Henk Klaver: "De luchthaven moet niet worden afgerekend op trage procedures."

[Vervolgens stuurde Tjeerd Duursma een brief naar ‘De Gezinsbode’ die wij hieronder publiceren.]

Warffum, 26-2-2011
 
Geachte redaktie,
 
Volgens uw artikeltje "Snelle baanverlenging" wil CDA-lijsttrekker Henk Klaver dat betrokken overheden langer bijdragen aan het exploitatietekort want "De luchthaven moet niet worden afgerekend op trage procedures".
Nu ligt werkelijk alle vertraging aan het ministerie van V&W. Dat had tot het begin van deze eeuw nodig om tot baanverlengng te besluiten, en erna moest door onrechtmatige besluitvorming (hardnekkig vasthouden aan verouderde geluidsnormen én nalaten in Brussel ontheffing te vragen ivm. financiële steun) de Raad van State tot tweemaal toe het besluit tot baanverlenging vernietigen.
Het gaat niet aan de financiële gevolgen van al dit geklungel af te wentelen op de inwoners van beide betrokken provincies en drie gemeenten (de aandeelhouders van GAE). Meneer Klaver zit op verkeerde spoor!
 
Hoogachtend,
mr. T. Duursma