Toch nog een toekomst voor Eelde

Toch nog een toekomst voor Eelde

Sloop vliegtuigen op Eelde

EELDE/EEMSHAVEN – Ondernemer Geert-Jan Pastoor werkt aan een ontmantelingsfabriek voor vliegtuigen op Groningen Airport Eelde en een voor boorplatforms en windmolenwieken in de Eemshaven.

Hoeveel werkgelegenheid ermee gemoeid is, weet hij nog niet. Pastoor meldde dat gisteravond op een bijeenkomst in Delfzijl.

De ondernemer zei dat de voorbereiding nog in volle gang is, maar al wel in gesprek te zijn over een sloopvliegtuig dat vanuit Bangladesh naar Eelde kan komen.

Hij wil in de Eemshaven een bedrijf beginnen dat de wieken van windmolens recyclet. Hij hoopt daar een ontmantelingfabriek voor olie- en gasplatforms aan toe te kunnen voegen.

Sloopfabriek Pastoor.jpg 

Commentaar VOLE: Eerste aasgieren gesignaleerd boven Eelde

Met een ‘ontmantelingsfabriek’ wordt ‘het Noorden’ echt op de kaart gezet. Wat een boost voor het imago van ‘het Noorden’.
Slim gezien van Geert-Jan Pastoor, want hij krijgt zodoende een strategische locatie in handen.
Groningen en Drenthe dreigen wederom het afvalputje te worden: Radioactief afval in zoutkoepels, CO2 in lege gasvelden, kolencentrales die elders niet meer mogen etc.
En dat is de zo gekoesterde landgoederen gordel en hoogwaardige Koningsas …..