Zienswijzen van VOLE, Milieuorganisaties en gemeente Haren op de plannen van GAE

Zienswijzen van VOLE, Milieuorganisaties en gemeente Haren op de plannen van GAE


 


De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft een zienswijze ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin wordt gereageerd op de aanvraag Luchthavenbesluit door Groningen Airport Eelde en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.


In de zienswijze komt naar voren dat de plannen van GAE niet zijn onderbouwd en voorbij gaan aan de belangen van de omwonenden, de natuur en het milieu.


De zienswijzen van VOLE en anderen zullen worden verwerkt in het onderzoek naar de milieueffecten dat de komende maanden zal plaats vinden. Ter voorbereiding van het luchthavenbesluit wordt tevens de financiële onderbouwing voor de komende tien jaar vereist. De staatssecretaris heeft aangekondigd deze onderbouwing te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Onderdeel van deze toetsing is de beoordeling door de Europese Commissie van de toelaatbaarheid van de diverse vormen van staatssteun, zoals de aanloopsteun voor nieuwe luchtlijnen zoals Kopenhagen en de bijdrage van de aandeelhouders aan de NEDAB kosten.


Hieronder volgt eerst de zienswijze van VOLE. Daaronder de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, mede namens Natuur en Milieufederatie Groningen, Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Drentse Landschap. Tenslotte de zienswijze van de gemeente Haren, die verwijst naar de in de gemeenteraad aangenomen motie.

Klik hier om de Zienswijze van VOLE te bekijken

Klik hier om de Zienswijze van de Miieuorganisaties te bekijken

Klik hier om de Zienswijze van de gemeente Haren te bekijken